Liczba zagranicznych turystów wzrośnie w 2009 roku …

W tym roku w najwięk­szych polskich kuror­tach może być tłoczno. Wyso­ki kurs euro i dolara skłania bowiem rodaków do spędze­nia wakacji w kraju. Wreszcie, na co liczą najbardziej polscy hotelarze, słaby złoty może zwiększyć liczbę turystów za­granicznych. W zeszłym roku było ich w Polsce o 13 proc. mniej niż rok wcześniej. - Prasa w Europie rozpisuje się o złotym, o tym, że polska waluta spada szybciej niż infla­cja. Myślę, że artykuły te mogą zachęcić zagranicznych tury­stów do odwiedzenia naszego kraju - uważa Krzysztof Łopaciński z Instytutu Turystyki. Do tego, jak dodaje, działają­ce za granicą biura podróży już teraz mogą organizować pro­mocje na wycieczki do Polski. - Z powodu osłabiającego się złotego obcokrajowcy mniej zapłacą za pobyt w na­szym kraju - zauważa Krzysz­tof Łopaciński. W sumie, jak szacuje Insty­tut Turystyki, w tym roku moż­na oczekiwać przynajmniej 10-proc. wzrostu rezerwacji w polskich hotelach ze strony zagranicznych turystów. Hotelarze jeszcze bardziej optymistycznie patrzą w przy­szłość. - Myślę, że można mówić na­wet o 30-proc. wzroście tury­stów z zagranicy w przypadku najlepszych lokalizacji w kraju - uważa Marcin Podobas, pre­zes zarządu Europejskiego Fun­duszu Hipotecznego, który ma w kraju pięć hoteli. Liczba turystów z Polski, według niego, może natomiast wzrosnąć nieznacznie lub wręcz pozostać na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. - A to dlatego, że z powodu kryzysu gospodarczego wielu z nich może nie być stać nawet na wakacje w kraju - uważa Marcin Podobas. Na dużo większy ruch, szczególnie dzięki turystom z zagranicy, liczy też Hotel Haffner w Sopocie. - Wszystko jednak zależy od tego, jak sytuacja na rynku walutowym będzie kształto­wała się na przełomie kwiet­nia i maja. Wówczas bowiem przypada szczyt rezerwacji na sezon letni - wyjaśnia Karol Brzoskowski z Hotelu Haffner w Sopocie. Dodaje jednak, że już teraz jest mnóstwo zapytań ze stro­ny zagranicznych turystów, szczególnie ze Skandynawii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, o wakacje w Polsce.

Źródło: GAZETA PRAWNA (Forsal.pl)(2009-02-10) str.: A8

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *