ZASTOSOWANIE LNG PO REGAZYFIKACJI W OBIEKTACH HOTELOWYCH: SKROPLONY GAZ ZIEMNY, czyli paliwo przyszłości dostępne już dziś

Od momentu uruchomienia gazoportu w Świnoujściu Polska zyskała szeroki dostęp do ekologicznego i uniwersalnego paliwa, jakim jest skroplony gaz ziemny LNG. Ze względu na swoje walory gaz sprowadzany między innymi z Kataru oraz Stanów Zjednoczonych, zyskuje rosnącą popularność w naszym kraju. Paliwo LNG znajduje coraz szersze zastosowanie na przykład w obiektach hotelowych.


Gaz dostarczany do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu trafia w większości do sieci gazowniczej, która obejmuje około 60% powierzchni naszego kraju. Jednak mimo intensywnej rozbudowy sieci, w Polsce nadal są miejsca, do których gaz musi być dostarczany w inny sposób, na przykład za pośrednictwem autocystern kriogenicznych.

Od momentu otwarcia Terminalu w Świnoujściu oferujemy możliwość dostarczania LNG cysternami na dużą skalę. Dzięki temu to ekologiczne paliwo gazowe może być dostępne także na terenach, gdzie nie ma rozwiniętej sieci dystrybucyjnej. Regularnie dostarczamy w ten sposób gaz w okolice takich miast jak Suwałki, Ełk, Zakopane czy Białka Tatrzańska – podkreśla Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.
LNG to gaz ziemny, który w czasie transportu w kriogenicznych zbiornikach i cysternach jest utrzymywany w ciekłym stanie skupienia. Uzyskuje się go dzięki oczyszczeniu gazu ziemnego z występujących w nim naturalnie substancji chemicznych oraz schłodzeniu go do temperatury około -162oC. Podczas skraplania gaz ziemny zmniejsza swoją objętość ponad 600 razy, co poprawia efektywność kosztową transportu. Po dotarciu na miejsce dostawy, skroplony gaz ziemny LNG trafia do stacji regazyfikacji, która umożliwia zmianę stanu skupienia z ciekłego na gazowy.

Po regazyfikacji otrzymujemy gaz ziemny o najwyższej zawartości metanu, który w procesie spalania zapewnia najniższą emisję dwutlenku węgla spośród paliw przemysłowych, a także śladowe emisje pyłów, tlenków azotu i siarki.
To jedno z najczystszych paliw dostępnych na rynku – deklaruje Henryk Mucha.

Dzięki temu LNG po regazyfikacji może być z powodzeniem stosowane w obiektach hotelowych jako alternatywa dla innych nośników energii, zapewniając użytkownikom poczucie poszanowania środowiska naturalnego przez ograniczenie do minimum emisji do atmosfery CO2, NOx, oraz pyłów. Pozwala również na oszczędności. Na przykład dzięki wykorzystaniu układów kogeneracyjnych, możliwe jest znaczące ograniczenie zużycia paliwa. Ponadto można skorzystać z urządzeń zasilanych LNG, które wytwarzają ciepło i chłód w wykorzystaniem OZE, co jeszcze wydatniej przyczynia się do ograniczenia emisji do atmosfery.
W przypadku zainteresowania wykorzystaniem LNG przez obiekt hotelowy, PGNiG Obrót Detaliczny każdorazowo dobiera urządzenia do rzeczywistych potrzeb zidentyfikowanych w oparciu o:
•Audyt efektywności energetycznej (wymaganie ustawowe dla określonych podmiotów),
•Audyt energetyczny,
•Koncepcję konwersji zasilania źródeł w paliwo gazowe.

Jeśli dany obiekt nie posiada odpowiedniego audytu, PGNiG Obrót Detaliczny oferuje jego wykonanie. Wynik audytu lub koncepcja konwersji stosowanych paliw pozwala odpowiedzieć na kluczowe pytania o:
•Kierunek konwersji paliw,
•Kierunek modernizacji źródeł wytwórczych,
•Pokrycie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną,
•Efektywne wykorzystanie paliwa,
•Obniżenie emisji do atmosfery – sprostanie wymogom MCP (europejska dyrektywa w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania)

Konwersja paliw i modernizacja urządzeń w obiektach hotelowych zapewnia ograniczenie kosztów przygotowania CWU, CO lub energii elektrycznej o około 35%. Gwarantuje także korzyści ekologiczne poprzez ograniczenie emisji CO2 o około 50% w odniesieniu do paliw stałych. Może również oznaczać podniesienie jakości świadczonych usług hotelarskich przez zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i autonomiczności energetycznej obiektu, a także dodatkowy przychód z tytułu udziału w rynku mocy.

Dotychczasowe doświadczenia zebrane na bazie audytów i realizowanych projektów pokazują, że zasilanie obiektów hotelowych w oparciu o LNG na terenach znajdujących się poza siecią dystrybucyjną to bardzo dobre rozwiązanie. Przemawiają za tym zarówno argumenty ekonomiczne, jak i ekologiczne – podkreśla Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *