100 milionów złotych na hotele

100 mln zł, czyli o ponad 60 proc. mniej niż W2008 r., wyda w tym roku grupa Orbi s na bu­dowę i modernizację hoteli. Fir­ma zamierza ponadto zweryfi­kować przewidujący 1,4 mld zł wydatków program inwestycyj­ny na lata 2007-2011. W tym ro­ku działająca w Polsce i na Li­twie spółka otworzy dwa z sied­miu budowanych obecnie hote­li. Pozostałe zostaną oddane do użytku w dwóch kolejnych latach. W minionym roku grupa mia­ła 1,2 mld zł przychodów. Wice­prezes Ireneusz Węgłowski in­formuje, że w 2008 r. liczba tu­rystów korzystających z nocle­gów w Polsce mogła spaść o po­nad 15 proc. Zapewnia, że spadek ten nie przełożył się w pełni na wyniki Orbisu, gdyż wzrosły średnia cena za pokój oraz efektywność sprzedaży. Przyznaje jednak, że jeśli utrzy­ma się niekorzystna sytuacja w gospodarce,to firmie ciężko będzie w tym roku zwiększyć obroty.

Źródło: PARKIET (2009-02-11) str.: 7

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.