Portfel nieruchomości Orbisu wart 1,13 mld euro

Grupa Orbis zawarła ze swoim większościowym udziałowcem, francuskim Accorem niewiążące porozumienie dotyczące warunków zbycia działalności serwisowej hoteli (tzw. light asset) i poinformowała o wycenie portfela nieruchomości grupy (tzw. asset heavy).

Zgodnie z raportem przygotowanym według metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, całkowita wartość brutto hoteli własnych lub dzierżawionych przez Orbis i jego spółki zależne (tzw. asset heavy), wynosi ok. 1,13 mld euro z zastrzeżeniem, że wycena nie uwzględnia kosztów ogólnych działalności hoteli, które wynoszą według wyliczeń Orbisu łącznie ok. 11 mln euro rocznie.

Orbis poinformował także, że podpisał warunkowe porozumienie z Accorem dotyczące sprzedaży działalności serwisowej oraz ustalił zasady długoterminowych umów o zarządzanie, które będą zawarte między stronami i obejmą wszystkie hotele własne i dzierżawione w grupie Orbis. Cena za nabycie przez Accor działalności serwisowej ma wynieść 1.218.360.000,00 zł.

Strony zamierzają zawrzeć umowę sprzedaży w ciągu następnych kilku tygodni oraz zrealizować transakcję w pierwszej połowie października 2019 r., po wydzieleniu przez Orbis i jego spółki zależne działalności serwisowej oraz spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających, w tym otrzymaniu satysfakcjonujących interpretacji podatkowych dotyczących wydzielenia działalności serwisowej oraz uzyskaniu zgody rady nadzorczej i walnego zgromadzenia Orbisu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *