W Malborku postawią hotel obok mogiły

Luksusowy czterogwiazdkowy hotel stanie nieopodal miejsca, w którym odnale­ziono szczątki 2 tys. osób. Rada miasta zdecydowała, że przekaże inwestorowi część sąsiadującej z terenem budo­wy działki. W ekskluzywny obiekt hotelowo-konferencyjny w pobliżu krzyżackiego zamku zainwestował Europejski Fun­dusz Hipoteczny SA z War­szawy. Wcześniej kupił grunt od miasta za 9,5 mln zł. Jesie­nią ubiegłego roku podczas robót ziemnych odnaleziono zbiorową mogiłę z 1945 r. Fun­dusz postanowił, że nie bę­dzie budować hotelu w miej­scu, które przez kilkadziesiąt lat skrywało szczątki ofiar wojny. Władze miejskie po­stanowiły ratować inwestycję. - Zakład Gospodarki Ko­munalnej i Mieszkaniowej wykonał kilka odkrywek w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorowej mogiły, by spraw­dzić, czy tam znajdują się jesz­cze jakieś szczątki. Nic jednak nie znaleziono - mówi An­drzej Rychłowski, burmistrz Malborka. Teraz hotel stanie kilkadziesiąt metrów od miej­sca, w którym planowano go pierwotnie. Jednak roboty ru­szą nie wcześniej niż za pół roku. Tyle potrwają procedury związane z nowym podziałem gruntu pod inwestycję.

Źródło: POLSKA (2009-03-09) str.: 9

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *