Czy od usług gastronomicznych dla hoteli można odliczyć podatek?

Spółka prowadzi hotel, który nie posiada własnej restauracji. Posiłki dla swoich klientów spółka nabywa w znajdującej się w tym samym budynku restauracji. Czy może odliczać podatek naliczony przy zakupie usług gastronomicznych od restauracji? Przepisy ustawy o VAT wyłączają, co do zasady, możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych (zob. art. 88 ust. i pkt 4 ustawy o VAT). Mimo to na gruncie przepisów obowiązujących do końca listopada 2008 r. przyjmowano, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług gastronomicznych. dla hoteli można odliczyć podatek. Spółka prowadzi hotel, który nie posiada własnej restauracji. Posiłki dla swoich klientów spółka nabywa w znajdującej się w tym samym budynku restauracji. Czy może odliczać podatek naliczony przy zakupie usług gastronomicznych od restauracji przysługiwało między innymi hotelom, w przypadkach gdy usługi noclegowe sprzedawane są łącznie z wyżywieniem. Przyjmowano bowiem, ze hotele takie świadczą opodatkowaną na zasadach ogólnych usługę turystyki. Stanowisko takie prezentowały zarówno sądy administracyjne (zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 27 kwietnia 2007 r., I SA/Kr 1575/06), jak i organy podatkowe (np. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z 30 września 2004 r„ IUS.PP-2/443/87/2004). Art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT został jednak 1 grudnia 2008 r. uchylony. W tej sytuacji należy uznać, że od tego dnia polskie przepisy o VAT nie pozwalają podatnikom prowadzącym hotele odliczać podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych.

Źródło: RZECZPOSPOLITA (Gazeta Prawa i Podatków)(2009-03-10) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *