Kryzys, na razie, omija LSI software

Ograniczenie wydatków na nowe projekty i zamrożenie planów ekspansji poza Polską mają wpłynąć pozytywnie na rentowność spółki. Spowolnienie gospodar­cze, choć zauważalne, dotyka nas w niewiel­kim stopniu. Dowodem mogą być nasze wyniki sprzeda­ży za pierwsze dwa miesiące roku (wpływy przekroczy­ły 2,2 mln zł i były o 25 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2008 r. - red.). Jeśli w kolejnych miesiącach warun­ki rynkowe nie będą się znacz­nie pogarszać, powinniśmy utrzymać podobną dynamikę rozwoju - powiedział Grzegorz Siewiera, prezes LSI Software. W 2008 r. informatycz­na spółka, produkująca oprogra­mowanie dla gastronomii, hote­li i sieci detalicznych, miała 15,9 mln zl przychodów (o 26 proc. więcej niż rok wcześniej) i aż 2,5 mln zl straty netto. W 2007 r. zarobiła 1,5 mln zl. Wynik obciążyła strata finan­sowa (2,1 mln zl) na przewalutowaniu (na franki szwajcar­skie) kredytu zaciągniętego w Raiffeisen Banku na zakup biurowca. W momencie zmiany waluty kredytu (w sierpniu, gdy jeden frank kosztował 2,2 PLN) jego wartość wynosiła około 4 mln zl. Pożyczka ma być spła­cona do 2010 r. - Jeśli zloty nie odrobi choćby części strat, bę­dziemy musieli zrolować kredyt - przyznał prezes Siewiera

Źródło: PARKIET (2009-03-12) str.: 7

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.