Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie, które zastąpi istniejącą dyrektywę dotyczącą produktów kosmetycznych. Głównym celem propozycji jest zwiększenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych poprzez wprowadzenie jasnych wymogów wobec producentów dotyczących oceny bezpieczeństwa produktów i ochrony zdrowia konsumentów. Nowa propozycja nie wpłynie na już obowiązujące przepisy wprowadzające zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. Dyrektywa z 1976 roku, do której zaproponowano 55 poprawek od momentu jej przyjęcia, stała się nieefektywna i przedawniona. Obecny wniosek dąży do usunięcia niepewności i niespójności prawnych. Aby uniknąć rozbieżności w transpozycji do prawa krajowego, Komisja zmieniła formę prawną aktu z dyrektywy na rozporządzenie, które zastąpi 27 krajowych regulacji. Już dzisiaj nanomateriały wchodzą w skład wielu produktów znajdujących się na rynku. W 2006 r. Komisja oszacowała, że około 5% produktów kosmetycznych zawiera nanocząsteczki. Nanomateriały ze względu na swoje małe rozmiary mają specyficzne właściwości. Proponowane rozporządzenie zapewni w odniesieniu do każdego produktu zawierającego nanomateriały wysoki poziom ochrony konsumentów oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Rozporządzenie przewiduje procedurę oceny substancji zawierających nanomateriały umożliwiającą wprowadzenie zakazu na ich stosowanie, jeśli stwierdzone zostanie potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Obecnie, jedynie nanomateriały wykorzystywane jako barwniki, konserwanty, albo filtry UV muszą być wymienione wśród składników użytych do produkcji kosmetyku. Posłowie chcą, aby wszystkie nanomateriały obecne w substancjach kosmetycznych były wymieniane na opakowaniu. Proponowane zapisy bardzo dokładnie precyzują również zasady wykorzystywania w produkcji kosmetyków substancji rakotwórczych, mutagenicznych lub toksycznych, wpływających na zdolności reprodukcyjne. Na stosowanie tych substancji obowiązuje ogólny zakaz, który może być zniesiony tylko w wyjątkowych przypadkach i na ściśle określonych warunkach, które zostały bardzo rygorystycznie określone w wersji kompromisowej rozporządzenia. Rozporządzenie, przyjęte po porozumieniu z Radą w pierwszym czytaniu, wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Obowiązywać zacznie jednak po 42 miesiącach od wejścia w życie, z wyjątkiem zapisów dotyczących wykorzystania substancji rakotwórczych, mutagenicznych lub toksycznych, które będą obowiązywać wcześniej.

Źródło: Parlament Europejski

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *