Barbarka II to priorytet

W tym roku Interferie skon­centrują się na przygotowaniu budowy w Świnoujściu. - To największawhistorii spółki in­westycja - mówi prezes Adam Milanowski. Wartość przedsię­wzięcia to 100 mln zł. Budowa hotelu Barbarka II może ruszyć za rok. Prezes nie spodziewa się problemów z uzyskaniem finan­sowania na ten cel. Spółka już prowadzi negocjacje na ten te­mat. Centrum hotelowo-kongresowe ma liczyć 600 miejsc i sale konferencyjne o łącznej po­wierzchni około 1,4 tys. mkw. - Jesteśmy na etapie wyboru projektu, co potrwa do początku maja, zaś sam proces projek­towania zakończy się w paź­dzierniku, listopadzie - uważa prezes. Na zimę firma planuje wybór wykonawcy, w lutym lub marcu ma rozpocząć prace roz­biórkowe, a zaraz potem - bu­dowlane. Barbarka II powstała­by w ciągu 1,5 roku.

Źródło: PARKIET (2009-04-15) str.: 6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.