Wrocław: apartamentowiec zamiast hotelu

Miasto wczoraj już po raz trzeci chciało sprzedać piękną kamienicę pod hotel u zbiegu ulic Rzeźniczej i Łaziennej. I choć cena została obniżona aż o 6,5 mln zł, nadal nie znalazł się chętny. Miasto zapowiada, że zmieni warunki przetargu. Zamiast hotelu przyszły inwestor będzie mógł zmodernizować budynek pod apartamentowiec. W datowanym na 1905 rok cztero­kondygnacyjnym budynku miał po­wstać hotel. Kamienica w centrum miasta znana je st prze de wszystkim z tego, że od lat wjej piwnicach dzia­ła popularny we Wrocławiu klub jazzowy Rura. Miasto przez kilka ostatnich mie­sięcy nieruchomością chciało zain­teresować wielkie sieci hotelowe. Bezskutecznie. Do przetargu już po raz trzeci nikt się nie zgłosił. Po raz pierwszy kamienicę wy­stawiono na sprzedaż we wrześniu ub. roku za 21,7 mln zł. Chętnych nie było, dlatego przed drugim przetar­giem cenę obniżono o 3 mln. Okaza­ło się, że to wciąż za dużo, bo po raz kolejny nikt do niego nie przystąpił. Wczoraj miał się odbyć trzeci prze­targ. Cena wywoławcza - obniżona o kolejne ponad 3 mln - wyniosła nie­wiele ponad 15 mln zł. Znów za du­żo. Żaden inwestor nie wpłacił wa­dium. Pod koniec ub. roku, po drugim nieudanym przetargu, wiceprezy­dent Wrocławia Adam Grehl twier­dził: - Chcemy, by na Łaziennej powstał hotel, i od tego nie odstąpimy. Być może gdybyśmy zrezygnowali z tych planów, kamienica już byłaby sprzedana. Dziś nie jest już tak rygorystyczny: - Na rynku jest ciężko. Wiele sieci ho­telowych obcięło budżety na inwestycje. Choć jest zainteresowanie, i to du­że, żaden inwestor nie zdecydował się wpłacić wadium. Następnym razem zmienione zostaną warunki przetar­gu. Być może obok funkcji hotelowej wpisana zostanie funkcja biurowa, a na wyższych kondygnacjach apartamentowa.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - WROCŁAW (2009-04-21) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.