Frekwencja coraz niższa

W związku ze spadkiem licz­by turystów odwiedzających Polskę obniża się frekwencja w hotelach Orbisu - przyznał wiceprezes spółki, Ireneusz Węgłowski. Zapewnił jednak, że firmie udaje się utrzymać śred­nią cenę za pokój. W I kwarta­le 2008 r. wynosiła ona 226,7 zh a frekwencja - 45,6 proc. W ca­łym minionym roku było to od­powiednio 232,3 zł i 53,6 proc. Węgłowski nie chciał powie­dzieć, czy spółka skoryguje prognozę wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Zweryfikowane w połowie stycznia szacunki przewidują, że część hotelowa biznesu będzie miała w tym roku 220 mln zł zysku EBITDA (bez uwzględniania sprzeda­ży nieruchomości). Wiceszef Orbisu uzasadnił to tym, że I kwartał nie jest wystarczają - co reprezentatywnym okresem roku. Dodał, że jeśli zajdzie taka konieczność, to plany zostaną zredukowane w listopadzie. Wiceprezes Węgłowski poin­formował też, że spółka wytypo­wała nieruchomości, które będzie próbowała sprzedać. Zarząd przedsiębiorstwa liczy na to, że mimo trudnej sytuacji na rynku, realizacja transakcji będzie możliwa jeszcze w tym roku (w 2008 r. firmie nie udało się sprzedać żadnej nierucho­mości).

Źródło: PARKIET (2009-04-21) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *