Nie przybędzie wiele nowych inwestycji na Euro 2012

Ze wzglę­du na kry­zys fi­nan­so­wy i go­spo­dar­czy za­no­si się na to, że nad­cho­dzą­ce mi­strzo­stwa Eu­ro 2012 bę­dą skrom­niej­sze, niż za­kła­da­no. Więcej...


Źródło: Justyna Piszczatowska, parkiet.com

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *