WYCIĄG Z OGŁOSZENIA – ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWEJ
495/8 o powierzchni 8,9680 ha obr. Płoty 3, KW SZ1G/00030519/1
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU GRYFICKIEGO
ZABUDOWANEJ ZAMKIEM NOWYM
DAWNĄ REZYDENCJĄ RODZINY VON BISMARCK

Przetarg odbędzie się 15 maja 2020 r. o godz. 1200
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.
Termin wpłaty wadium do 11 maja 2020 r.

Cena wywoławcza – 2 000 000,00 zł słownie: dwa miliony złotych
Wadium – 200 000,00 zł słownie: dwieście tysięcy złotych

Informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest wraz z opisem nieruchomości na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.