Jest już projekt Polskiego Bonu Turystycznego   KORONAWIRUS

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ws. Polskiego Bonu Turystycznego. Zakłada on, że rodzice, bądź opiekunowie prawni otrzymają 500 zł na każde dziecko do wydania tylko na usługi hotelowe i imprezy turystyczne do 31 marca 2022 roku. Według szacunków w przedsięwzięciu będzie uczestniczyło ok. 100 tysięcy przedsiębiorstw turystycznych.

"Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków [...] oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r" - można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Według projektu, Polski Bon Turystyczny będzie wydawany w formie elektronicznej na specjalnej platformie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Napisano także, że za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Polski.

Projekt przewiduje również, że rodzice dzieci niepełnosprawne otrzymają w ramach Bonu dwa razy większą kwotę, czyli 1000 zł. 

Za prowadzenie listy przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego przyjmujących płatność za usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne za pomocą bonu odpowiedzialny będzie POT. Organizacha ta będzie udostępniać także na swojej stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które zarejestrowały się w systemie teleinformatycznym, z racji czego będą uprawnione do przyjmowania płatności za pomocą bonu. POT zostanie wyposażony także w możliwość wykonywania czynności sprawdzających w odniesieniu do podmiotów umieszczonych na ww. liście, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, będzie w drodze decyzji administracyjnej wykreślać te podmioty z listy. Ponadto, POT będzie wykonywał zadania związane z promocją przedsięwzięć i akcji związanych z bonem.

Co również bardzo ważne, określenie "Polski Bon Turystyczny" ma podlegać ochronie prawnej; dla tego, kto użyje go, bez wymaganej zgody, np. w reklamie, przewidziano karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat. Podobna sankcja grozi osobom, które przyjmą płatność za realizację Bonu niezgodnie z jego przeznaczeniem.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *