Sejm przyjął „punktową minitarczę” z pomocą m.in. dla hoteli   KORONAWIRUS

W piątek 14 sierpnia Sejm przyjął ustawę zawierającą rozwiązania dla szeroko rozumianej branży turystycznej. W tym tygodniu trafi ona do Senatu.

Sejm przyjął ustawę niemal jednomyślnie z poparciem wszystkich partii politycznych i tylko jednym pośle wstrzymującym się od głosu (Dobromir Sośnierz z Konfederacji).

Ustawa zakłada zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres do 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać tylko firmy z PKD: 49.39.Z (transport lądowy), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń), 79.11.A (agenci turystyczni), 79.90.A (piloci i przewodnicy), 82.30.Z (organizacje targów, wystaw i kongresów), 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeń) , 93.29.B (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 93.29 (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Zwolnieniem będą mogły zostać objęte firmy, których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Warunkiem zwolnienia jest złożenie wniosku i deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. nie później niż do 30 września 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Posłowie szacują, że koszt trzymiesięcznego zwolnienia to 401 milionów złotych.

Ustawa zawiera też szereg innych rozwiązań dla pozostałych sektorów branży turystycznej, w tym m.in. dla transportu, eventów, agentów turystycznych, czy artystów.

Jak pisaliśmy wcześniej, ujęcie branży hotelarskiej wśród sektorów objętych pomocą nie było wcale oczywiste. Podczas spotkania 20 lipca z przedstawicielami branży turystycznej w Ministerstwie Rozwoju przedstawiciele ministerstwa poinformowali szczegółowo, które branże będą mogły liczyć na kontynuację zwolnienia z ZUS za pracowników. Wtedy poinformowano, że hotele nie zostaną objęte tą pomocą. Podczas kolejnych spotkań przedstawiciele środowiska, naciskali jednak, aby PKD 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) zostało dopisane do listy. Jak pisaliśmy, podczas spotkania roboczego w Ministerstwie Rozwoju jeszcze 16 czerwca Gheorghe Cristescu, prezes Polskiego Holding Hotelowego, poproszony przez premier Emilewicz o propozycje dalszych rozwiązań dla hoteli oraz wsparcia dla branży, jako najistotniejsze elementy wymienił m.in. przedłużenie zwolnienia ze składek za pracowników, zwłaszcza dla hoteli biznesowych. Tak ostatecznie się stało, dzięki czemu hotele najbardziej dotknięte gospodarczymi skutkami koronawirusa, będą mogły skorzystać z pomocy.Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *