Narzędzia pomocowe od banków dla przedsiębiorców objętych Tarczą 2.0   KORONAWIRUS

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego postanowił reaktywować "Wytyczne dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19", wprowadzając nowy termin stosowania moratoriów – tj. do 31 marca 2021 r. w miejsce dotychczasowego (30 września 2020 r.). Oznacza to, że z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy klienci banków będący przedsiębiorcami uprawnionymi do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek.


Mikro i mali przedsiębiorcy, aby ubiegać się o działania pomocowe nie mogą wykazć opóźnień w spłacie kapitału lub odsetek przekraczających 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta.
Średni i duzi przedsiębiorcy powinni mieć zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku), ich sytuacja przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa, a na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy: nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa i nie toczy się postępowanie egzekucyjne.


Działania pomocowe dla mikro i małych przedsiębiorców to: odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie na (niezależnie od liczby złożonych wniosków): 3 miesiące, lub 6 miesięcy (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium).


Średni przedsiębiorcy mogą liczyć na odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na (niezależnie od liczby złożonych wniosków): 3 miesiące – dla rat kapitałowych, 6 miesięcy – dla rat kapitałowych (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium), 3 miesiące – dla rat kapitałowo-odsetkowych.
Natomiast duże przedsiębiorstwa objęte są pomocą w zakresie odroczenia spłat rat kapitałowych maksymalnie na (niezależnie od liczby złożonych wniosków): 3 miesiące – dla rat kapitałowych, 6 miesięcy – dla rat kapitałowych (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium).

Ulgi czekają też przedsiębiorców korzystających z faktoringu, leasingu i produktów odnawialnych banków.


Zgodnie z założeniami, moratorium obejmować będzie instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. Moratorium, co do zasady, będzie wznowione na takich samych zasadach, jak obowiązujące do 30 września 2020 r. (w szczególności, oferowanie instrumentów pomocowych tylko w przypadku umów kredytu zawartych do 13 marca 2020 r.).


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *