Polska z najbardziej restrykcyjnymi obostrzeniami dotyczącymi hoteli w całej Europie   KORONAWIRUS

W większości europejskich państw obowiązują obecnie mniej lub bardziej restrykcyjne obostrzenia dotyczące korzystania z hoteli w celach turystycznych, ale tylko w Polsce wprowadzono niemal całkowity zakaz korzystania z hoteli. Jakub Kisała z Grupy hoteli Cristal Park w Tarnowie przygotował analizę dotyczącą obostrzeń funkcjonowania hoteli w poszczególnych państwach Europy.

Według obowiązującego rozporządzenia do 31 stycznia w Polsce dopuszczalne są jedynie noclegi dla medyków oraz kilkunastu wymienionych zawodów w ściśle określonych celach, których katalog jest zamknięty. 

Generalnie są to cele dotyczące utrzymania niezbędnych usług (energetyka, paliwa, komunikacja) i inwestycji publicznych. Poza kierowcami w transporcie drogowym (co nie jest uściślone) nie ma możliwości udzielenia noclegów zwykłym osobom w podróży służbowej.

Noclegu nie można udzielić serwisantom, przedstawicielom handlowym, konsultantom, audytorom, sprzedawcom, biznesmenom prowadzącym rozmowy biznesowe. Wszystkim którzy nie spełniają sztywnych kryteriów rozporządzenia. 

Nie można udzielić noclegu osobom w przypadku różnych zdarzeń losowych. Tym których samochód się zepsuł, którzy mieli kolizję drogową, czy osób, które są zwyczajnie zmęczone podróżą. Nawet śnieg, mgła i gołoledź nie są powodem by Gościa przygarnąć pod dach. 

Jak sytuacja przedstawia się w poszczególnych państwach Europy? (stan na 15.01.2020)

Austria

Usługi noclegowe: otwarte dla osób wykonujących zawód lub prowadzących działalność gospodarczą (w celach służbowych)

Ponadto osoby:

- które przebywają w zakwaterowaniu od 3 listopada, na czas zakwaterowania uzgodniony wcześniej z kwaterodawcą,

- w celu opieki i pomocy osobom potrzebującym wsparcia,

- do celów szkoleniowych prawnie uznanych instytucji,

- w celu zaspokojenia pilnej potrzeby mieszkaniowej,

- przez gości uzdrowiska lub pacjentów i osoby towarzyszące w zakładzie uzdrowiskowym lub

rehabilitacyjnym, który jest zorganizowany jako obiekt noclegowy z wydzieloną przychodnią,

- przez uczniów w celu pójścia do szkoły i studentów w celu nauki (internaty, praktyki zawodowe i domy studenckie).

Konferencje i spotkania są zakazane jednak dopuszczane są:

- Spotkania zawodowe, których nie można odłożyć, jeśli są niezbędne do utrzymania aktywności zawodowej i nie mogą odbywać się w formie cyfrowej.

- nie można odroczyć posiedzeń organów partii politycznych, o ile nie mogą odbywać się w formie cyfrowej,

- Posiedzenia organów statutowych osób prawnych, których nie można odroczyć, o ile nie mogą odbywać się w formie cyfrowej,

- Spotkania, których nie można przełożyć zgodnie z Konstytucją Pracy, Federalny Dziennik Ustaw nr 22/1974, jeśli nie mogą odbywać się w formie cyfrowej

- Spotkania w celu absolutnie niezbędnego przygotowania zawodowego i dalszego kształcenia, wypełnienia niezbędnych działań integracyjnych zgodnie z ustawą integracyjną oraz w celu zakończenia egzaminów zawodowych, jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie formy cyfrowej

Na podstawie 598. Rozporządzenia Federalnego Ministra Spraw Społecznych, Zdrowia i Opieki Konsumentów z 22 Grudnia 2020r. (598. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der die Verordnung, mit der besondere Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung von COVID-19 getroffen werden) (Bundesministerium, 2021)

Belgia

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Dopuszczalne są wszystkie rodzaje zakwaterowania (w tym hotele, aparthotele, domy gościnne, pensjonaty) z wyjątkiem restauracji, punktów gastronomicznych i innych obiektów wspólnych (np. wspólna łazienka, basen i sala fitness). Parki wakacyjne i kempingi zamknięte są od 3 listopada 2020 r

Sale konferencyjne pozostają otwarte dla organizacji profesjonalnych spotkań, których nie można zorganizować zdalnie. Sale nie mogą być wykorzystywane do debat czy spotkań z publicznością.

Na podstawie oficjalnej strony belgijskiego rządu (coronavirus.be, 2021)

Białoruś

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Restauracje i inne usługi hotelowe pozostają otwarte bez ograniczeń dla gości.

Na podstawie oficjalnej strony rządu Białorusi (Belarus.by, 2021) oraz Marriott Minsk Hotel

Bośnia i Hercegowina

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Restauracje i inne usługi hotelowe otwarte bez ograniczeń dla gości

Na podstawie strony rządu Bośni i Hercegowiny (fbihvlada.gov.ba, 2021) oraz Gov.uk, 2021) i Swissotel

Bułgaria

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Restauracje hotelowe mogą funkcjonować od 6:00-22:00 wykorzystując jedynie 50% swoich możliwości. Zakazane jest jedynie organizowanie kongresów i konferencji.

Na podstawie Rozporządzenia nr RD-01-718 / 18.12.2020 (Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020г.) wydanego przez Ministra Zdrowia, na mocy którego od 22 grudnia we wtorku do 31 stycznia 2021 r. wydłuża się okres obowiązywania wprowadzonych tymczasowych środków bezpieczeństwa (government.bg, 2021)

Chorwacja

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Decyzją rządu od 28 listopada 2020 r. do 31 stycznia zakazane jest funkcjonowanie klubów nocnych, kasyn i klubów z automatami. Zakazane jest również funkcjonowanie restauracji z wyłączeniem restauracji hotelowych.

Na podstawie strony rządu Chorwacji (koronavirus.hr, 2021) oraz Croatia.hr (2021)

Czechy

Usługi noclegowe: Otwarte dla osób wykonujących zawód lub prowadzących działalność gospodarczą (w celach służbowych)

Dodatkowo otwarte dla osób:

• którym nakazano pracę na podstawie ustawy kryzysowej,

• cudzoziemców do czasu opuszczenia Czech oraz cudzoziemców z zezwoleniem na pracę na terytorium Republiki Czeskiej

• którym nakazano izolację lub kwarantannę,

• którym mieszkanie zostało zorganizowane przez państwo, jednostkę samorządu terytorialnego, a także organy utworzone przez te jednostki,

• w celu dokończenia zakwaterowania rozpoczętego przed wejściem w życie restrykcji

Na podstawie strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Covid.gov.cz, 2021)

Dania

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Hotele mogą funkcjonować pomimo lockdownu i restrykcji w podróżach międzynarodowych przedłużonych do 07.02.2020r. Hotele obowiązuje limit do 5 osób w jednym miejscu.

Na podstawie strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii (Um.dk, 2021) oraz strony Ministerstwa Zdrowia (coronasimitte.dk, 2021)

Estonia

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Bary, restauracje i dodatkowe usługi hotelowe pozostają otwarte z wyłączeniem regionu Harju oraz Ida-Viru gdzie do 01.02.2021r. zabrania się świadczenia usług rozrywkowych (kasyn, kręgielni sal bilardowych, klubów nocnych) oraz dodatkowych serwisów hotelowych. Usługi noclegowe mogą być świadczone w tych regionach bez dodatkowych obostrzeń.

Na podstawie strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii (vm.ee, 2021)

Finlandia

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie strony rządu Finlandii (Finnish Governmnet, 2021)

Francja

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie strony rządu Francji (Gouvernment.fr, 2021)

Grecja

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Bary i restauracje hotelowe pozostają otwarte wyłącznie dla gości hotelowych

Na podstawie strony rządu Grecji (Nomotheshia.gr, 2021)

Hiszpania

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie strony Ministerstwa Zdrowia Hiszpanii (2021) oraz spain.info (2021)

Holandia

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie strony rządu Holandii (Business.gov.nl, 2021)

Irlandia

Usługi noclegowe: otwarte dla gości podróżujących w celach innych niż„towarzyskie, rekreacyjne, kulturalne lub turystyczne”

Na podstawie strony rządu Irlandii (Gov.ie, 2021)

Islandia

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie Ministerstwa Zdrowia Islandii (landlaeknir.is, 2021) oraz Biura Turystyki Islandii (ferdamalastofa.is, 2021)

Litwa

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

W jednym pokoju możliwe jest zakwaterowanie członków nie więcej niż jednej rodziny i / lub jednego gospodarstwa domowego.

Na podstawie strony rządu Litwy (Koronastop.lrv.lt, 2021)

Łotwa

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie strony rządu Łotwy (Covid19.gov.lv, 2021) oraz Grand Hotel Kempinski Ryga

Portugalia

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Po odnowieniu stanu wyjątkowego, który obowiązuje od 15 stycznia do 30 stycznia, Rada Ministrów zatwierdziła nowe obostrzenia oraz lockdown. Dekret Rady Ministrów ogranicza przemieszanie się w celach nie-koniecznych, lecz nie uwzględnia ograniczenia przyjmowania gości hotelowych. Hotele mogą przyjmować gości bez względu na cel podróży

Na podstawie strony rządu Portugalii (Covid19estamoson.gov.pt, 2021); Gov.uk (2021) oraz HolidaymInn Algavre

Rumunia

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie decyzji nr.3 Krajowego Komitetu ds. sytuacji kryzysowych z dnia 11.01.2021r. (Guvernul Romaniei, 2021)

Serbia

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Usługi hotelowe w tym restauracje dostępne bez ograniczeń.

Na podstawie strony rządu Serbii (covid19.rs, 2021; pravno-informacioni-sistem.rs, 2021) oraz Hyatt Regency Belgrade

Słowacja

Usługi Noclegowe: pozostają otwarte dla osób z negatywnym wynikiem testu na Covid-19

Każda osoba korzystająca z usług hotelowych i podobnych musi mieć potwierdzenie negatywnego wyniku testu antygenowego lub testu RT-PCR na chorobę COVID-19 nie starszego niż 72 godziny lub zaświadczeniem o przejściu choroby. obowiązek ten nie dotyczy dzieci poniżej 10 roku życia.

Na podstawie Rozporządzenia Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej nr. 45/2020 V. v. SR z dnia 17.12.2020 (Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2020 V. v. SR zo dňa 17.12.2020) (Korona.gov.sk, 2021) Rozporządzenie obowiązuje od: 19 grudnia 2020r. do odwołania

Słowenia

Usługi noclegowe: otwarte dla osób wykonujących zawód lub prowadzących działalność gospodarczą (w celach służbowych)

Dodatkowo w obiektach mogą przebywać także osoby nie podróżujące służbowo będące w obiekcie przed 9 stycznia 2021r. do czasu zakończenia pobytu. Dekret wygasa 15 stycznia 2021r.

Na podstawie strony rządu Słowenii (GOV.si, 2021)

Szwecja

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Restauracje hotelowe pozostają otwarte tak jak pozostałe restauracje z limitem 4 osoby przy jednym stole przy zachowaniu odległość co najmniej jednego metra od innych osób

Na podstawie strony rządu Szwecji (Krisinformation.se, 2021)

Turcja

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Restauracje hotelowe pozostają otwarte wyłącznie dla gości hotelowych. Osoba posiadająca rezerwacje w hotelu może podróżować prywatnym transportem bez posiadania dodatkowego zezwolenia. Warunkiem zameldowania w hotelu bez względu na pochodzenie jest wygenerowanie kodu HES (Hayat Eve Sığa) dostępnego na stronie ministerstwa zdrowia.

Na podstawie strony Ministerstwa Zdrowia Turcji (saglik.gov.tr, 2021) Ambasady USA w Turcji (tr.usembassy.gov, 2021) oraz Gov.uk (2021)

Ukraina

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Wyjątkiem są hostele które nie powinny funkcjonować.

Na podstawie strony rządu Ukrainy (Covid19.gov.ua, 2021) oraz GOV.UK (2021)

Węgry

Usługi Noclegowe: Pozostają otwarte dla podróżujących w celach biznesowych lub szkoleniowych ale nie przyjmują turystów.

Na podstawie Rozporządzenia Rządu nr 484/2020 (XI.10.) o drugim etapie działań ochronnych stosowanych w okresie stanu zagrożenia (A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. Rendelete aveszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről) wprowadzającym na Węgrzech stan wyjątkowy oraz kolejne ograniczenia na 30 dni. Obowiązujące ograniczenia przedłużono do dnia 1 lutego 2021 (Gov.PL, 2021)

Wielka Brytania

Usługi Noclegowe: Pozostają otwarte dla podróżujących w niezbędnych celach zawodowych.

Usługi noclegowe mogą zapewnić zakwaterowanie każdej osobie, która:

(i) nie może wrócić do swojego głównego miejsca zamieszkania;

(ii) wykorzystuje to zakwaterowanie jako swoje główne miejsce zamieszkania;

(iii) potrzebuje zakwaterowania na potrzeby przeprowadzki;

(iv) potrzebuje zakwaterowania, aby wziąć udział w pogrzebie lub po żałobie bliskiej osoby członek rodziny lub przyjaciel;

(v) potrzebuje zakwaterowania, aby wziąć udział w uroczystości upamiętniającej życie osoba, która zmarła;

(vi) potrzebuje zakwaterowania, aby wziąć udział w wizycie lekarskiej lub poddać się leczeniu;

(vii) jest opiekunem osoby wrażliwej lub osoby niepełnosprawnej i potrzebującej wytchnienia;

(viii) izoluje się od innych zgodnie z wymogami prawa;

(ix) jest profesjonalnym sportowcem lub trenerem elitarnego sportowca i potrzebuje zakwaterowania dla celów treningu lub zawodów lub, gdy sportowcem jest dziecko, jego rodzicem,

Hotele mogą:

b) zapewnić zakwaterowanie każdej osobie, która potrzebuje zakwaterowania do celów służbowych lub w celu świadczenia usług dobrowolnych lub charytatywnych,

c) zapewnić zakwaterowanie każdej osobie, która potrzebuje zakwaterowania do celów kształcenia lub szkolenia, gdy osoba ta jest: dziecko, ich rodzic,

d) zapewnić zakwaterowanie na potrzeby schronienia dla kobiet lub osoby szczególnej troski

e) zapewnić zakwaterowanie lub usług wsparcia dla bezdomnych,

f) zapewnić zakwaterowanie każdej osobie, która przebywała w tym miejscu bezpośrednio przed ogłoszeniem przed wejściem w życie obostrzeń.

g) zapewnić zakwaterowanie każdej osobie, która przebywa w tym miejscu w porządku zapewnienie opieki lub pomocy osobie bezbronnej lub osobie niepełnosprawnej, która przebywa w tym samym mieszkaniu,

(h) zapewnić zakwaterowanie w celu organizacji sesji oddawania krwi lub banków żywności,

(i) w jakimkolwiek celu wskazanym przez Sekretarza Stanu lub władze lokalne.

Regulamin wydany przez Sekretarza Stanu, przedłożony Parlamentowi na podstawie art. 45R ustawy o zdrowiu publicznym (Disease Control) z 1984 r. do zatwierdzenia uchwałą każdego z Izb Parlament (The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (All Tiers) (England) Regulations No. 1374, 2020) (Gov.uk, 2021; Legislation.gov.uk, 2020)

Włochy

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Obowiązuje warunek utrzymania dystansu 1m w przestrzeniach wspólnych (z wyłączeniem członków rodzin i osób współdzielących pokój).

Funkcjonowanie hoteli ograniczone jedynie zakazem przemieszczania się między regionami/prowincjami autonomicznymi, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania.

Na podstawie rozporządzenia z mocą ustawy z 5.01.2021 r. (Governo.it, 2021; Gov.pl, 2021) orazCurio Collection by Hilton Neapol

Niemcy

Usługi noclegowe: Otwarte dla gości w podróży służbowej.

Zakaz przyjmowania turystów*

*Dodatkowe restrykcje wprowadzane są na poziome landów jednak podróże służbowe dozwolone są przez wszystkie regiony.

Na podstawie stron z restrykcjami landów (Bayern.de, 2021; Berlin.de, 2021; Hamburg.de, 2021) oraz (Gov.pl, 2021)

Norwegia

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Dodatkowo restauracje i bary pozostają otwarte jednak nie mogą serwować alkoholu.

Na podstawie strony rządu Norwegii (regjeringen.no, 2021)

Szwajcaria

Usługi noclegowe: Otwarte - brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych*

Otwarte także restauracje i bary dla gości hotelowych w reżimie sanitarnym:

-Maksimum 4 osoby przy stoliku dozwolone z wyłączeniem rodzin z dziećmi.

-Jedzenie i napoje mogą być konsumowane tylko przy stole.

-Przestrzeń między stołami musi zostać zachowana

*dodatkowe restrykcje mogą być nakładane przez poszczególne kantony.

Na podstawie strony Federalnego Ministerstwa Zdrowia FOPH (Bag.ch, 2021). Obostrzenia obowiązują do 22 stycznia 2021r.

Jakub Kisała - Hospitality Strategy Consultant / +48781542227 / jakub.kisala@jwkconsulting.eu


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *