Nowe wyjątki dla osób mogących korzystać z hoteli   KORONAWIRUS

Najnowsze rozporządzenia poszerzają o 3 nowe pozycje listę wyjątków o grupy osób, które mogą nocować w polskich hotelach w okresie lockdownu, który trwać będzie co najmniej do 9 kwietnia.

Hotel Sign in Urban Setting

Ustawodawca przewidział łącznie 47 wyjątków grup, które mogą korzystać z hoteli (pisaliśmy o nich tutaj). Najnowsze trzy wyjątki to:

  • pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej
  • uczestnicy i ich opiekunowie, organizatorzy oraz inne osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
  • członkowie składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzecznicy dyscyplinarni, obrońcy, pełnomocnicy stron oraz stron w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawiciele ustawowi, świadkowie, biegli oraz tłumacze, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *