Warimpex zanotował 64 proc. spadku przychodów z hoteli   WYNIKI RYNKOWE

W Grupie Warimpex istotne efekty kryzysu wywołanego koronawirusem były odczuwalne głównie w pierwszym półroczu 2020. W porównaniu z tym okresem drugie półrocze było stosunkowo stabilne. Związany z pandemią spadek wyników w sektorze hotelarskim, brak zysków ze sprzedaży nieruchomości i z wyceny nieruchomości oraz ujemne różnice kursowe doprowadziły jednak do wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2020 w wysokości -31,1 mln EUR.

Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły o 4% mimo spadku wartości rubla, wynik operacyjny EBITDA pozostał dodatni i wyniósł ok. 3 mln EUR, a w realizacji projektów deweloperskich w Polsce, Niemczech i Rosji udało się uzyskać znaczące postępy.

Szczegółowe dane za rok obrotowy 2020

W roku sprawozdawczym przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły o 4% do 20,6 mln EUR. Jest to głównie efektem ukończenia w maju 2019 roku biurowca Mogilska 43 Office w Krakowie oraz pozyskania nowych najemców w obiekcie Ogrodowa Office w Łodzi. W segmencie hoteli przychody spadły na skutek pandemii o 64% do 3,6 mln EUR. Łącznie przychody ze sprzedaży spadły w porównaniu rok do roku o 19% i wyniosły 25,7 mln EUR.

W roku 2020 nie zrealizowano żadnych transakcji na nieruchomościach. Brak sprzedaży nieruchomości i ujemny wynik w segmencie hoteli spowodowały spadek wskaźnika EBITDA do 3 mln EUR (2019: 29,9 mln EUR). Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości wyniosły w roku obrotowym -10,7 mln EUR (2019: 14,9 mln EUR). Kwota ta obejmuje korekty wartości rynkowych obiektów biurowych (Investment Properties) w wys. -7,8 mln EUR – dotyczyły one głównie polskich biurowców, natomiast w porównywalnym okresie ubiegłego roku zanotowano zyski z wyceny w wys. 15,3 mln EUR. Odpis aktualizacyjny w odniesieniu do hoteli wyniósł 1 mln EUR (2019: wzrost wartości 1,2 mln EUR). Wskaźnik EBIT spadł po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych i korekt wartości do -7,7 mln EUR (2019: 44,7 mln EUR). 

Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) spadł z 25,8 mln EUR do -21,4 mln EUR. Obejmuje on zmiany kursu walut w wys. 8,2 mln EUR i przypisane straty joint ventures w wys. 4,9 mln EUR.

W sumie wynik finansowy netto Grupy Warimpex w porównaniu z rekordowym wynikiem za ubiegły rok, wynoszącym 66,5 mln EUR, spadł do wartości -31,1 mln EUR. Podsumowując, spadek ten - jeśli pominąć brak transakcji sprzedaży nieruchomości i zysków bilansowych - wynika ze strat z wyceny nieruchomości i z przeliczenia pozycji w walucie oraz ze spadku wyników w segmencie hoteli na skutek pandemii.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *