Ceny w hotelach rosną, ale jest obawa o wyniki w kolejnych miesiącach   KORONAWIRUS

Frekwencja i ceny w polskich hotelach w październiku były zbliżone do poziomów wrześniowych. Ponad połowa obiektów odnotowała średnie ceny wyższe niż w październiku 2019 r, ale prognozy na kolejne miesiące są coraz bardziej pesymistyczne - to wnioski z wyników ankiety przeprowadzonej wśród hotelarzy przez IGHP.

fot. Adobe Stock

Październik był kolejnym dobrym miesiącem dla polskich hoteli. 24 proc. obiektów odnotowało frekwencję powyżej 70 proc., a ponad połowa obiektów zanotowało obłożenie pomiędzy 40 a 70 proc. Obiekty pozamiejskie nadal notowały lepsze wyniki na tle całej grupy ankietowanych i od hoteli miejskich, ale różnice ponownie zmniejszyły się w stosunku do września i sierpnia.

Wzrasta średnia cena

Podobnie jak w przypadku frekwencji, dane dotyczące średniej ceny także wskazują na dobry miesiąc, na poziomie bardzo bliskim do września. 62 proc. hoteli odnotowało średnie ceny wyższe niż w październiku 2019 r., przy czym ponad 30 proc. odnotowało wzrosty o więcej niż 10 proc. W przypadku 16 proc. obiektów ceny nie zmieniły się, a spadek średniej ceny zanotowało 19 proc. hoteli.

Coraz gorsze prognozy dotyczące rezerwacji na kolejne miesiące

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na następne trzy miesiące, podobnie jak w poprzednich ankietach, są zróżnicowane, ale prognozy zdecydowanie obniżyły się i pogarszają się z każdym kolejnym miesiącem. W listopadzie już tylko 29 proc. hoteli wskazuje na obłożenie powyżej 40 proc., w tym 19 proc. obiektów deklaruje stan rezerwacji powyżej 50 proc. frekwencji. Nieco ponad połowa hoteli mieści się w przedziale obłożenia od 10 do 40 proc. W grudniu 3/4 hoteli posiada rezerwacje na poziomie nie wyższym niż 30 proc. frekwencji, a odpowiednio w styczniu jest to 82 proc. obiektów. W grudniu obłożenia 10 proc. nie przekracza 40 proc. hoteli, a w styczniu aż 63 proc. Widoczny jest dalszy spadek udziału gości wypoczynkowych i krótkie okienko rezerwacyjne, dodatkowo skracające się w efekcie wzrostu dziennej liczby zakażeń w ostatnich tygodniach.

W najnowszej ankiecie IGHP zapytała hotelarzy o potencjalny wpływ wzrastającego w ostatnich tygodniach wskaźnika dziennych zakażeń na malejącą liczbę nowych rezerwacji w listopadzie i grudniu 2021 r. Ponad 3/4 hoteli potwierdziło taką zależność, przy czym 39 proc. określiło go jako duży i również 39 proc. jako umiarkowany.

MICE (spotkania biznesowe) w okresie późnojesiennym

Wyłączając hotele nieposiadające odpowiedniej infrastruktury (blisko 8 proc.), zapytania o możliwość organizowania konferencji w listopadzie i grudniu otrzymuje 85 proc. obiektów, w tym 14 proc. ocenia je na dużo i 29 proc. umiarkowanie – wyniki na poziomie bardzo zbliżonym do ankiety wrześniowej. Jednocześnie średnio 15 proc. zapytań odrzucanych jest przez hotele z uwagi na utrzymany limit organizacji konferencji, tj. 1 osoby na 10 mkw. Relatywnie niedużą część ofert, bo do 20 proc. zapytań, zmuszone jest lub będzie odmawiać zdecydowanie dominująca grupa hoteli stanowiąca 69 proc. ankietowanych. Z drugiej strony, 60 proc. i więcej zapytań odmawia tylko 6 proc. obiektów.

Weryfikacja zaszczepienia pracowników przez pracodawców nie wpłynie zdaniem ankietowanych na frekwencję w hotelach

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o planowanym przez rząd rozwiązaniu umożliwiającym przedsiębiorcom weryfikowanie statusu zaszczepienia pracowników, IGHP zapytała hotelarzy, czy zwiększyłoby to chęć gości do pobytów turystycznych i biznesowych w hotelach. 25 proc. hoteli udzieliło odpowiedzi twierdzącej, ale ponad dwa razy więcej (58 proc.) przeczącej, a 17 proc. nie miało zdania.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *