Faktury dewizowe

Autor: Marek Piotrowski
Regulacje prawa podatkowego niezbyt jasno określają zasadę wystawiania faktur w walutach obcych. Wątpliwości budzi sama dopuszczalność jej wystawiania, a także sposób przeliczania waluty obcej na złotówki.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. nakłada dyspozycją zawartą w art. 106 obowiązek wystawiania faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży, datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Tym samym należy zauważyć, iż z kontekstu przytoczonego przepisu nie wynika zasada fakturowania dokonanej sprzedaży w walucie polskiej.

Zarazem właściwy jest wniosek, iż faktura dokumentująca określone zdarzenie gospodarcze, a wyrażona w walucie obcej spełnia ustalone przepisami ustawy warunki, jakie winna posiadać faktura VAT. Niemniej w przypadku wystawienia takiej faktury albo także jej otrzymania pojawiają się uzasadnione wątpliwości dotyczące ustalenia właściwych zasad rozliczeń z tytułu podatku VAT, a wynikające z takiego dokumentu.

Omawiając zasady dokonywania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług wynikających z wystawionego dokumentu faktury wyrażonej w walucie obcej należy przytoczyć Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W zakres regulacji powołanego rozporządzenia wchodzi między innymi określenie szczegółowych zasad wystawiania faktur VAT oraz wskazanie koniecznej zawartości treści faktury. Zgodnie z brzmieniem § 9 ust. 6 przytoczonego rozporządzenia, kwoty podatku na fakturze wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie faktura została wystawiona. Tym samym regulacja ta potwierdza dopuszczalność wystawiania faktur w walutach innych niż złotówki, nakładając zarazem obowiązek wykazania kwot podatku VAT w walucie polskiej.

Z kolei mimo prawnej dopuszczalności - wynikającej z przytoczonych przepisów - wystawiania faktur w walucie obcej, warto zwrócić uwagę na zapis art. 9 ustawy o rachunkowości, z którego wynika obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w języku polskim oraz w walucie polskiej. Zarazem, z uwagi na nakaz prowadzenia ksi [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *