Adam Milanowski nowym wiceprezesem zarządu INTERFERII S.A.


Od dzisiaj turystyczno-hotelarska spółka INTERFERIE ma nowego wiceprezesa – Adam Milanowski zastąpił Andrzeja Paluszka, który zrezygnował z pracy w związku z przyjęciem funkcji wicedyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Nowym Jorku. Powołany przez Radę Nadzorczą nowy wiceprezes od lat związany jest z lubińską spółką jako jej dyrektor finansowy i główny księgowy.

- „Pragnę podkreślić, że obecny zarząd budowany jest z osób posiadających kompetencje i najlepsze doświadczenie w kierowaniu spółką” - podkreśla Waldemar Czechowski-Jamroziński, prezes INTERFERII. „Pan Adam Milanowski jest kolejnym, po Tadeuszu Kani, wiceprezesem, który swoim przygotowaniem merytorycznym i wiedzą gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie INTERFERII. W świetle planów rozwoju spółki i powiększania jej zasobów jest to właściwa osoba na właściwym miejscu.”

Adam Milanowski ma 41 lat, ukończył w 1990 roku Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra na kierunku Organizacja i Zarządzanie (Wydział Zarządzania i Informatyki). Pierwszą pracę rozpoczął w Urzędzie Skarbowym w Lubinie na stanowisku inspektora ds. podatkowych, następnie przez trzy lata był kierownikiem działu finansowo-księgowego Telekomunikacji Polskiej S.A. w Legnicy, zajmując się nie tylko sporządzaniem bieżących i rocznych sprawozdań finansowych oraz kontrolą merytoryczną, rachunkową i formalną dokumentacji, ale również nadzorem nad pracami sekcji płac, materiałowej i środków trwałych. Od 13 lat związany jest z INTERFERIAMI S.A., piastując stanowisko dyrektora finansowego i głównego księgowego. Jest z lubińską spółką prawie od samego początku jej działalności, uczestnicząc we wszystkich ważniejszych wydarzeniach w jej historii. To właśnie Adam Milanowski przeprowadzał restrukturyzację majątkową INTERFERII, a przede wszystkim brał udział w pracach nad przekształceniem INTERFERII w spółkę akcyjną i wprowadzeniem jej na Giełdę Papierów Wartościowych w sierpniu zeszłego roku. Zna doskonale firmę, zajmując się bezpośrednio gospodarką finansową, sporządzając bieżące i roczne sprawozdania finansowe i nadzorując funkcjonowanie działu księgowości, finansowego, płac oraz analiz i raportów giełdowych.

Działalność Giełdy Papierów Wartościowych oraz ekonomia to jego główne zainteresowania nowego wiceprezesa zarządu - brał udział w szeregu seminariów i szkoleń związanych z GPW, ale także w wielu innych kursach wzbogacających zawodowe doświadczenie (m.in. kursie Menedżerski Moduł Zawodowy - Księgowość i Finanse, kursie komputerowym z zakresu podstaw systemów UNIX i ORACLE czy seminarium poświęconym programom przedakcesyjnym i funduszom strukturalnym Unii Europejskiej). Skończył też studia podyplomowe w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, obejmujące praktyczne zastosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości MSR i MSSF. Zna trzy języki obce: biegle posługuje się językiem rosyjskim, natomiast angielskim i niemieckim na poziomie średniozaawansowanym. Interesuje się też turystyką i sportem, szczególnie piłką nożną i ręczną oraz tenisem.

Jako wiceprezes INTERFERII Adam Milanowski zajmować się będzie nadal finansami i ekonomią, ale w ramach nowych obowiązków przejmie również niezwykle ważny zakres - relacje inwestorskie. Pozostaje nadal głównym księgowym i dyrektorem finansowym lubińskiej spółki.

- „INTERFERIE to spółka, która ma duży potencjał i możliwości rozwoju, zwłaszcza w związku z obecnością na giełdzie i dynamicznym rozwijaniem się branży turystycznej” - podkreśla Adam Milanowski. „Myślę, że duży skok finansowy firmy to kwestia niedalekiej przyszłości i stale będę pracował nad tym, by te dobre wyniki osiągnąć.”


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *