IGHP: słaby grudzień w hotelach – święta nie wystarczyły

W grudniu 2021 r. hotele odnotowały jeszcze słabsze wyniki niż w listopadzie. Kilkudniowa poprawa obłożenia w okresie świąteczno-noworocznym nie wystarczyła do zrekompensowania niskich obrotów w pozostałej części miesiąca. Blisko połowa obiektów (47 proc.) nie przekroczyła frekwencji 30 proc. w skali całego miesiąca, a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało tylko 12 proc. – wynika z ankiety IGHP na temat wyników hoteli.

Wgrudniu hotele zarówno miejskie, jak i pozamiejskie, w odróżnieniu do wcześniejszych miesięcy, odnotowały bardzo zbliżone wskaźniki obłożenia. Frekwencję w granicach 11-50 proc. uzyskało 77 proc. hoteli miejskich i 75 proc. pozamiejskich. Obłożenie powyżej 50 proc. odnotowało tylko 12 proc. hoteli w obydwu grupach. Odpowiedzi na pytanie dotyczące obłożenia w czasie świąteczno-noworocznym potwierdzają, że ostatni tydzień grudnia i początek stycznia był okresem z umiarkowanie dobrymi wynikami.

Branża hotelarska a PFR
– 80 proc. hoteli skorzystało ze środków
Połowa stycznia była terminem – ostatecznie przedłużonym o dodatkowe
siedem dni – rozliczenia pomocy finansowej z tzw. Tarczy 2.0 PFR dla przedsiębiorców
z segmentu małych i średnich firm.
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego od samego początku uruchomienia
tego programu wspierała swoich członków, najpierw w zakresie pozyskania środków
finansowych z tej puli pomocy, a w ostatnich tygodniach w kwestiach rozliczenia
uzyskanej subwencji.
Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych przez IGHP w styczniu hoteli, aktualna
sytuacja rozliczenia Tarczy 2.0 PFR przedstawia się następująco:
– blisko 80 proc. hoteli skorzystało ze środków pomocowych programu;
– 35 proc. hoteli nie musi dokonywać spłaty nadwyżki uzyskanej subwencji
zgodnie z warunkami udzielonej pomocy;
– jednocześnie w przypadku 46 proc. hoteli zwrot części subwencji jest konieczny,
w tym aż w 35 proc. hoteli wynika to z konieczności odjęcia w rozliczeniu
środków pozyskanych z innych źródeł pomocy publicznej, tj. ZUS-u oraz powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy, co na etapie sporządzania przez hotele
prognoz finansowych określających wysokość środków z programu PFR było
trudne do przewidzenia.

Przede wszystkim aż 46 proc. hoteli nie zdecydowało się na sprzedaż pakietów w tym okresie. Satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 60 proc. uzyskało tylko 22 proc. hoteli. Dane dotyczące średniej ceny, tak jak w poprzednich miesiącach, wskazują na ciągłą tendencję wzrostową. Ponad połowa hoteli (56 proc.) odnotowała ceny wyższe niż w grudniu 2019 r., przy czym 21 proc. osiągnęło wzrosty o więcej niż 10 proc. W przypadku 17 proc. obiektów ceny nie zmieniły się, a spadek średniej ceny zanotowało 24 proc. hoteli.

Wszystkie hotele potwierdziły konieczność podniesienia w 2022 r. cen usług w związku ze wzrostem istotnych kosztów działalności, w tym kosztów mediów, podatków czy wynagrodzeń. 60 proc. hoteli zadeklarowało konieczność zwiększenia cen o 11-20 proc. Dane dotyczące przyjętych rezerwacji (na moment przeprowadzania ankiety) na kolejne trzy miesiące powielają niekorzystny schemat poprzednich okresów: prognozy ponownie obniżyły się i pogarszają się z każdym kolejnym miesiącem, mimo że druga połowa stycznia i cały luty to okres szkolnych ferii zimowych. Ponad 4/5 hoteli prognozuje obłożenie w styczniu poniżej 30 proc.

Na luty ponad 3/4 hoteli posiada rezerwacje na poziomie nie wyższym niż 20 proc. frekwencji. Aktualne prognozy dla pierwszego kwartału roku są bardzo słabe. Wydawało się, że okres ferii zimowych w drugiej połowie stycznia i w lutym przyniesie lepsze perspektywy rezerwacji. Tymczasem widoczny jest brak gości wypoczynkowych i nadal krótkie okienko rezerwacyjne. Ankieta grudniowa kończy czwarty kwartał i cały rok 2021. Dlatego IGHP powróciła do pytań dotyczących długoterminowych prognoz dla branży hotelowej w Polsce oraz aktualnych nastrojów.

W zakresie oceny powrotu przychodów do poziomu z lat 2018-2019 za najbardziej prawdopodobny wskazany został rok 2023 – 43 proc. hoteli, ale rok 2024 i późniejsze lata stanowią ponad połowę (54 proc.) wskazań. Najbardziej jednak martwią odpowiedzi dotyczące nastroju branży hotelarskiej – na pesymizm wskazało aż 75 proc. hotelarzy. W ankiecie przeprowadzonej 10-14 stycznia wzięło udział 221 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 64 proc. położonych jest w miastach. 19 proc. to obiekty sieciowe.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *