Warimpex wyraźnie przekracza cele IPO i utrzymuje wysokie tempo wzrostu


  • Wzrost przychodów ze sprzedaży z 58,8 mln EUR do 81,2 mln EUR
  • Zwiększenie przychodów ze sprzedaży spółek projektowych o ok. 400 %
  • Wzrost wyniku EBIT w związku z wyższymi przychodami ze zbycia o 107 % do 47,2 mln EUR
  • Wzrost wartości aktywów netto (NNNAV) na jedną akcję o 26 % do 10,8 EUR
  • Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 0,25 EUR, wyższej o 67 % niż w roku poprzednim

 

 

Wskaźniki w mln EUR

2007

2006

Zmiana

 

 

 

 

Gross Asset Value (GAV)

614,8

477,5

+ 29 %

Triple Net Asset Value (NNNAV)

387,4

258,0

+ 50 %

Przychody ze sprzedaży razem

81,2

58,8

+ 38 %

Przychody ze sprzedaży spółek projektowych

31,5

6,3

+ 399 %

EBITDA

57,0

30,8

+ 85 %

EBIT

47,2

22,8

+ 107 %

Zysk finansowy netto

33,7

21,2

+ 59 %

 

 

 

 

NNNAV na jedną akcję w EUR

10,8

8,6

+ 26 %

Zysk na jedną akcję w EUR

0,95

0,70

+ 36 %

Dywidenda na jedną akcję w EUR

0,25*)

0,15

+ 67 %

*) Propozycja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

 

Wiedeń, 28 kwietnia 2008

 

Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG konsekwentnie realizowała swoje cele wzrostowe w roku 2007. Zarówno przychody ze sprzedaży jak i wartość aktywów netto (NNNAV) na jedną akcję wykazują wyraźny wzrost. Ponadto wysokie przychody ze zbycia spowodowały ponad przeciętny wzrost wyniku.

 

„Mamy za sobą bardzo udany rok. Cele, które sobie wyraźnie wyznaczyliśmy, wchodząc na giełdę w styczniu 2007 r., udało nam się nie tylko osiągnąć, ale i przekroczyć. Zamierzaliśmy uzyskać dwucyfrowy wzrost wartości aktywów netto na jedną akcję, a w rzeczywistości osiągnęliśmy 26 %. Przyczyniła się do tego przede wszystkim nasza działalność rozwojowa. Również po stronie operacyjnej możemy zanotować liczne sukcesy. Wyróżnić tu można wejście na rynek rumuński oraz uzyskanie w trzecim kwartale pozwolenia na budowę dla naszego dużego projektu Airportcity w St. Petersburgu. Ponadto zrobiliśmy duże postępy w rozwoju sieci hoteli ekonomicznych wspólnie z Louvre Hotels. Zarówno wyniki z działalności finansowej jak i operacyjnej w roku obrotowym potwierdzają słuszność naszej strategii, która sprawdza się także w warunkach turbulencji na rynku”, podsumowuje ubiegły rok CEO Franz Jurkowitsch.

 

Majątek nieruchomościowy

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2007 portfolio nieruchomości Grupy Warimpex obejmowało 15 hoteli (w roku poprzednim: 12) z ponad 3.300 pokojami (skorygowane o udziały częściowe 2.317) oraz 7 nieruchomości biurowych (w roku poprzednim: 8) o powierzchni do wynajęcia ok. 36.000 m2 (skorygowane o udziały częściowe 27.000 m2).

Ponadto w fazie realizacji na dzień bilansowy znajdowało się 12 kolejnych projektów.

 

Aby odzwierciedlić bieżące zmiany wartości, których Warimpex nie wykazuje jako przychód, wszystkie nieruchomości wyceniane są dwa razy w roku przez niezależnych rzeczoznawców CB Richard Ellis. Triple Net Asset Value (NNNAV), wskazujący wartość aktywów netto Grupy Warimpex, wzrósł zgodnie z tą wyceną z 258,0 mln EUR na dzień 31 grudnia 2006 o 50 % do 387,4 mln EUR na 31 grudnia 2007. Ponieważ wskutek IPO wzrosła także ilość akcji, wartość NNNAV na jedną akcję wykazuje w tym okresie wzrost z 8,6 EUR o 26 % do 10,8 EUR. W porównaniu z 30 czerwca 2007 wartość NNNAV zmniejszyła się wskutek wyższych kosztów budowy w projektach Development o 1 %, podczas gdy wartości rynkowe gotowych obiektów nie zmieniły się.

 

Sytuacja w zakresie wyniku

W porównaniu z rokiem 2006 obroty zwiększyły się o 38 % z 58,8 mln EUR do 81,2 mln EUR, ok. 90 % pochodzi z działalności operacyjnej hoteli. Wynik EBITDA wzrósł w stosunku do porównywalnego okresu o 85 % do 57,0 mln EUR, co wynika głównie z wyższych przychodów ze sprzedaży grup do zbycia. Wynik EBIT zwiększył się ponad dwukrotnie z 22,8 mln EUR do 47,2 mln EUR.

 

Warimpex wycenia swoje rzeczowe aktywa trwałe według zamortyzowanych kosztów nabycia lub wytworzenia, a zwiększenia wartości nieruchomości również nie są realizowane z odniesieniem na wynik. Dopiero przy sprzedaży w bilansie widoczny jest przychód, a tym samym zwiększenie wartości. Wskaźniki wyniku są więc silnie uzależnione od sprzedaży nieruchomości. W roku 2007 przychody ze zbycia spółek projektowych w wysokości 31,5 mln EUR były wyraźnie wyższe od tych w roku 2006, wynoszących 6,3 mln EUR. Wynika to głównie z udziału CA Immo International w spółce projektowej Avielen OAO, budującej Airportcity w St. Petersburgu. W IV kwartale 2007 Warimpex sprzedał 25 % swoich udziałów, realizując przychód w wysokości 30 mln EUR.

 

Zysk na jedną akcję wzrósł wyraźnie z 0,70 EUR w roku 2006 do 0,95 EUR. Na tej podstawie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otrzyma propozycję dywidendy w wysokości 0,25 EUR, co oznacza wzrost o 67 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.

 

 

Istotne zdarzenia

W styczniu 2007 roku miało miejsce wejście na giełdy w Wiedniu i w Warszawie, które spotkało się z dużym popytem wśród inwestorów w kraju i za granicą. Nadsubskrypcja akcji była 14-krotna. Świeży kapitał umożliwił Warimpexowi przyspieszenie tempa wzrostu.

 

W Berlinie, Monachium, Plzeň i Łodzi ruszyły prace budowlane przy czterech kolejnych hotelach designerskich marek Warimpexu - Andel’s i Angelo. Hotel Andel’s w Krakowie został otwarty w maju 2007.

 

W marcu powstało joint venture z Louvre Hotels w celu realizacji sieci hoteli ekonomicznych na rynkach krajowych Warimpexu. Od tej pory prace przy projekcie postępują intensywnie, podjęto pierwsze decyzje inwestycyjne. W marcu 2008 joint venture nabyło pierwszą wspólną nieruchomość w Budapeszcie, a ponadto obie spółki planują wniesienie do wspólnego przedsięwzięcia własnych projektów. Celem jest budowa ok. 30 hoteli w pierwszej fazie w Czechach, na Węgrzech i w Polsce.  

Wejście na rynek rumuński rozpoczęło się w lipcu 2007 r. nabyciem hotelu lotniskowego w Bukareszcie. Adaptacja hotelu czterogwiazdkowego do koncepcji designu hoteli Angelo już się rozpoczęła, podobnie jak redevelopment powierzchni biurowych w celu uzyskania dodatkowych 70 pokoi.

 

We wrześniu 2007 Warimpex uzyskał pozwolenie na budowę dla Airportcity w St. Petersburgu, największego projektu rozwojowego w historii firmy. W IV kwartale 25 % udziałów w projekcie nabyła CA Immo jako współinwestor. W ten sposób Warimpex zrealizował z jednej strony część wzrostu wartości w postaci przychodu, a z drugiej pozyskał rzetelnego partnera do dalszych kroków na drodze rozwoju projektu.

 

W grudniu 2007 Warimpex nabył we Francji wspólnie z UBM czterogwiazdkowy hotel Holiday Inn at Disneyland® Resort Paris. Razem z istniejącym obiektem Dream Castle Hotel powstały w ten sposób liczne efekty synergii, przede wszystkim z zakresie turystyki konferencyjnej.

 

Pod koniec roku 2007 dokonano inwestycji w Austrii, pierwszej w historii Warimpexu. W ramach wspólnej oferty zakupiono 80 % udział w Ringstraßenpalais Hansen. Do końca roku 2010 zostanie on poddany rewitalizacji, w wyniku której powstanie nieruchomość hotelowo-mieszkalna.

 

Perspektywy

Dynamiczny wzrost działalności w roku ubiegłym oraz aktualne projekty potwierdzają strategię ekspansji Warimpexu. Management oczekuje na tej podstawie dalszej rozbudowy portfela nieruchomości, a co za tym idzie wzrostu obrotów w roku 2008.

 

Na początku marca Warimpex nabył hotel lotniskowy na terenie dużego rosyjskiego portu lotniczego w Jekaterynburgu i planuje budowę kolejnego hotelu czterogwiazdkowego. Istniejący hotel zostanie wyremontowany, a jako nowy ma powstać hotel marki własnej Warimpexu – Angelo, którego uruchomienie planowane jest już na czerwiec przyszłego roku.

 

W okresie kolejnych 12 miesięcy planuje się otwarcie pięciu hoteli. Airportcity w St. Petersburgu oraz hotel w Jekaterynburgu znajdują się w fazie budowy. Oba projekty mają zostać ukończone pod koniec 2009 roku. W zaawansowanej fazie rozwoju znajdują się dwa centra handlowe i cztery hotele.

 

 

Bardziej szczegółowych informacji udzielają:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Tel. +43 1 310 55 00

Christoph Salzer, presse@warimpex.com

Daniel Folian, investor.relations@warimpex.com

www.warimpex.com

 

Warimpex to spółka deweloperska i inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu oraz biurami lokalnymi w Budapeszcie, Pradze, St. Petersburgu oraz Warszawie. W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował w Europie Środkowej i Wschodniej projekty w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld EUR. W średnioterminowej perspektywie celem koncernu jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku nieruchomości związanych z hotelarstwem w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Akcje Warimpexu są notowane na Giełdach Papierów Wartościowych w Wiedniu i w Warszawie (WXF).

 


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *