Hotel Bania z rekordowymi przychodami i zyskiem   WYNIKI RYNKOWE

Hotel Bania z Białki Tatrzańskiej poprawił w ubiegłym roku swoje rekordowe dotychczas wyniki, ustanowione w mocno naznaczonym pandemią 2020 roku. Przychody hotelu wzrosły o 30 mln zł do poziomu 94,8 mln zł, natomiast zysk brutto wyniósł 14 mln zł i był 1,5 krotnie wyższy w porównaniu do roku poprzedniego.

Jak wyjaśnia w sprawozdaniu zarząd hotelu, choć w ubiegłym roku konieczne było czasowe ograniczenia działalności związanej z prowadzeniem hotelu, to "wypracowana przez lata silna pozycja przedsiębiorstwa i szybko podejmowane działanie w dostosowaniu się do wprowadzanych wymogów związanych z pandemią covid-19, pozwoliły na maksymalne ograniczenie negatywnych skutków ograniczania działalności hotelu".

Osiągnięty zysk jest w opinii zarządu wynikową "racjonalnego zarządzania, które pozwoliło na uniknięcie drastycznego wzrostu kosztów operacyjnych, w związku z czym spółka, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej związanej z pandemią, osiągnęła zysk brutto w kwocie 14 020 908,97 zł".

W sprawozdaniu można również znaleźć informację, że spółka skorzystała w ubiegłym roku z dofinansowań na łączną kwotę 4,21 mln zł w tym 3,3 mln z PFR, 634 tys. z WUP w Krakowie, a także 351,9 tys. z ZUS. Rok wcześniej spółka otrzymała 3,4 mln zł z PFR w ramach Tarczy Finansowej 1.0 mającej na celuprzeciwdziałanie gospodarczym skutkom epidemii COVID-19 i nieco ponad 500 tys. zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Spółka otrzymała ponadto decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 w kwocie 3 484 904 zł.

Po rozbudowie w 2019 i 2020 roku na razie nie jest planowane dalsze zwiększanie ilości pokoi, rozpoczęto natomiast rozbiórkę budynku Karczmy i rozpoczęto budowę nowego budynku usługowo-gastronomicznego.

Hotel w ubiegłym roku zatrudniał 163 osoby, o 3 więcej niż rok wcześniej.

Większościowymi udziałowcami tego otwartego w 2001 roku hotelu, który liczy 272 pokoje są Paweł i Damian Dziubasikowie. Zysk z działalności wynoszący po opodatkowaniu 12,8 mln zł, został podzielony w proporcji 5,4 mln zł jako dywidenda dla udziałowców, a pozostała kwota 7,4 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *