Ścieki z Arłamowa pod lupą ekologów

Ekolodzy z Inicjatywy Dzikie Karpaty powiadomili Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o swoich podejrzeniach dotyczących nieprawidłowości przy zrzucie ścieków z hotelu Arłamów. W trakcie kontroli stwierdzono, że poziom zanieczyszczeń odprowadzanych nieczystości może nie odpowiadać parametrom ujętym w zezwoleniu i zlecono wdrożenie kroków naprawczych. Hotel już je wdrożył.

fot. Wody Polskie

Arłamów posiada zgodę na zrzut oczyszczonych ścieków wydaną przez Wody Polskie, jednak zdaniem ekologów "subiektywna ocena organoleptyczna wykazała niezadowalający stan odprowadzanych ścieków".

Na ich wniosek 14.08.2022 inspektorzy z Wód Polskich przeprowadzili wizję terenową, podczas której stwierdzono odprowadzanie przez hotel ścieków, "których parametry najprawdopodobniej nie odpowiadają określonym w pozwoleniu wodno prawnym. Aby to jednoznacznie stwierdzić na miejsce został wezwany WIOŚ i pobrał próbki wody z potoku powyżej i poniżej wylotu z oczyszczalni. Wyniki będą znane w ciągu najbliższych kilku dni. Równocześnie o sytuacji powiadomiono WCZK. Administrator hotelu został zobligowany do natychmiastowego odcięcia wylotu i zapewnienia alternatywnego odbioru ścieków np. przy użyciu wozów asenizacyjnych. Dodatkowo koryto cieku wodnego ma zostać oczyszczone z pozostałości osadów".

Zgodnie z tą decyzją hotel niezwłocznie wdrożył jej postanowienia. Jak czytamy na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie "W dniu 15 sierpnia, celem potwierdzenia realizacji w/w wskazań, pracownicy PGW WP wspólnie z WIOŚ dokonali ponownej wizji terenowej. Odpływ został ograniczony, a ścieki z oczyszczalni odbierane są wozem asenizacyjnym i na bieżąco wywożone do innej oczyszczalni. Ponadto administracja hotelu wynajęła cysternę, którą dowodzi czystą wodę. Wodą tą płukany jest odpływ z oczyszczalni".

Do sprawy odniósł się też sam hotel w specjalnie wydanym oświadczeniu, w którym pisze m.in. "Pragniemy podkreślić, że wciąż nie znane są wyniki badań pobranych próbek – a wszystkie działania zostały podjęte w celach prewencyjnych, jako wyraz odpowiedzialności proekologicznej. WIOŚ zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni poznamy wyniki badań. Wtedy też opublikujemy informację na ten temat na stronie hotelu, aby każdy mógł monitorować dalszy przebieg wydarzeń.

Jednoczenie informujemy, że nasza oczyszczalnia od początku była poddawana stałym, rutynowym kontrolom organów nadzorczych. Ale to nie wszystko. Dodatkowo, Hotel Arłamów z własnej inicjatywy, od lat regularnie (co kwartał) kontroluje jakość oczyszczonych cieczy w niezależnym, certyfikowanym ośrodku badawczym.

Przeprowadzane wcześniej audyty – zarówno te prywatne jak i nadzorcze – wykazywały prawidłowe wyniki procesu oczyszczania. Wyjątek stanowią tu parametry próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w marcu b.r. Następna kontrola przeprowadzona została przez Wody Polskie w maju b.r. Po jej zakończeniu dostaliśmy listę zaleceń, które zostały zrealizowane. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji ostatniego zalecenia („budowa nowej oczyszczalni”). Wymaga ono uzyskania niezbędnych pozwoleń, o które wystąpiliśmy, a które obecnie są procedowane w RDOŚ. Jak tylko zostaną one wydane, dokończymy realizację również i tego zalecenia".

Pełna treść oświadczenia hotelu TUTAJ
Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *