60 LAT „HOTELARZA”   "HOTELARZ"

60 lat temu, we wrześniu 1962 r., ukazał pierwszy numer pisma tworzonego przez hotelarzy dla hotelarzy – „Biuletynu Informacyjnego Zrzeszenia Polskich Hoteli Turystycznych” – które od 1970 r. ukazuje się jako „Hotelarz”. Od sześciu kartek zapisanych obustronnie na maszynie w tekturowych okładkach i odbijanych na powielaczu po ponad 100-stronnicową gazetę, newsowy portal i absolutnego lidera hotelarskich mediów społecznościowych – z blisko 20 tys. obserwujących na Facebooku i ponad 10 tys. na Linkedinie. Nie zmieniła się tylko misja naszego magazynu – służenie pomocą i wspieranie hotelarzy w ich codziennych wysiłkach na rzecz stałego podnoszenia jakości swoich usług.

„HOTELARZ” DZIŚ

Dziś „Hotelarz”, poza tym, że jest największym i najważniejszym pismem w polskiej branży hotelarskiej, stanowiąc źródło najświeższych informacji z kraju i ze świata – również poprzez swoje media społecznościowe – narzędziowej wiedzy przekazywanej przez praktyków z rynku oraz platformę integrującą środowisko polskich hotelarzy, organizuje także takie przedsięwzięcia, jak:

Hotel Trends Poland & CEE (od 2013 r.) i Hotel Investment Trends Poland & CEE (od 2017 r.) – które stały się najważniejszymi wydarzeniami konferencyjnymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gromadząc w jednym miejscu właścicieli i inwestorów, kadrę zarządzającą globalnych i krajowych sieci hotelarskich, managerów hoteli, przedstawicieli firm deweloperskich, funduszy inwestycyjnych, banków, architektów, projektantów i dostawców;  

Hotelarze Roku (od 2014 r.) – jedyny konkurs, który nagradza nie hotele, ale managerów stojących za ich sukcesami. Kapituła złożona z czołowych przedstawicieli polskiego hotelarstwa, w tym wcześniejszych laureatów konkursu, wyłania Dyrektorów generalnych roku hotelu sieciowego i niezależnego, Dyrektora sprzedaży i/lub marketingu, Revenue managera i Hotelarza do 35. Roku Życia;

– Akademia Hotelarza (od 2006 r.) – w ciągu ponad 15 lat ze szkoleń prowadzonych przez najlepszych specjalistów w różnych dziedzinach hotelarstwa skorzystało już ponad cztery tys. inwestorów, właścicieli, managerów i pracowników polskich obiektów, a w 6-punktowej w skali ocen wystawianych przez jej uczestników średnia wynosi 5,5;

Hotel z Pomysłem (od 2007 r.)– konkurs, którego ideą jest przedstawianie ciekawych rozwiązań architektonicznych, pomysłów o dużych walorach estetycznych i użytkowych, promowanie inicjatyw łączących najnowsze trendy z zakresu architektury, designu i zarządzania ze specyfiką polskiego rynku. Jego zwycięzcy tworzą elitę najlepszych hoteli w Polsce;

7 NAJ „Hotelarza” (od 2010 r.) – coroczne grudniowe podsumowania przez Redakcję „Hotelarza” tego, co najważniejsze wydarzyło się w ciągu 12 miesięcy na polskim rynku, w postaci tytułów m.in. dla Człowieka, Debiutu, Marki i Sieci Roku.

– Śniadania Hotelarza (od 2016 r.) – redakcyjne spotkania w regionach z najważniejszymi hotelarzami, poświęcone opisowi specyfiki i problemów poszczególnych rynków hotelarskich w Polsce.

„Hotelarz” rozwijał się tak, jak rozwijało się polskiego hotelarstwo. Początki były szare i skromne, ale z biegiem lat osiągano coraz wyższy poziom edytorski i merytoryczny – aż do dziś, gdy oddajemy w Państwa ręce ok. 120-stronnicowy nowoczesny magazyn pełny informacji z branży, pogłębionych analiz, przydatnych w praktyce hotelarza materiałów warsztatowych, prezentacji trendów i najnowszych technologii. Ale też doceniający historię, w której jest głęboko osadzony, bo z tego wynika nasza siła: „Hotelarza” i hotelarstwa.

I cały czas aktualne jest zdanie z pierwszego wstępniaka z września 1962 r.: „Redakcja prosi wszystkich czytelników o nadsyłanie uwag i wniosków dotyczących Biuletynu [„Hotelarza”] oraz notatek informacyjnych, zwłaszcza z zakresu wymiany doświadczeń, które mogłyby zostać zamieszczone w Biuletynie”).

LUDZIE „HOTELARZA” 

Pierwszym redaktorem naczelnym i najdłużej pełniącym te obowiązki, bo przez 31 lat aż do śmierci w 1993 r. w wieku 64 lat był Zygmunt Bałkowski. Uczestnik powstania warszawskiego w Szarych Szeregach, członek Komisji Kategoryzacyjnej, wybitny znawca prawa turystycznego i hotelarskiego, którego zawiłości wyjaśniał przystępnie na łamach pisma, współautor podręcznika „Hotelarstwo”.

Ważną postacią w kolegium redakcyjnym i płodnym autorem był Janusz Dutlinger, naczelnik wydziału hoteli w Orbisie. Od lat 60. aż do śmierci w 2015 r. w wieku 93 lat z pismem związany był Tadeusz Tulibacki, dyrektor Domu Chłopa, a potem sekretarz generalny ZPHT w latach 1977-1991, autor wielu podręczników hotelarskich. Już w 1965 r. pojawia się pierwszy tekst Zenona Błądka, który przez następne dziesięciolecia tłumaczył zasady projektowania, programowania i wyposażania obiektów noclegowych. Nie można nie wspomnieć o Grażynie Konsewicz, która przez lata opisywała m.in. zagadnienia związane z kształtowaniem i doskonaleniem kadr hotelarskich, a także prowadziła niezwykle przydatny „Poradnik językowy Hotelarza. W „Hotelarzu” znalazł zatrudnienie opozycyjny poeta Leszek Szaruga, który pisywał tu felietony, a potem kierował m.in. działem poezji paryskiej „Kultury”. Do ważnych postaci pierwszych dekad „Hotelarza” zaliczyć trzeba też m.in. Marka Turkowskiego, który pisywał felietony jako Chilton.

Wszystkich nie da się wymienić, zdajemy sobie sprawę, że wielu autorów i współpracowników, którzy aktywnie dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami nie zostało tu wymienionych, ale wszystkim – były i obecnym –  składamy podziękowania za zaangażowanie w rozwój polskiego hotelarstwa za pośrednictwem „Hotelarza”.

Prenumeratę "Hotelarza" w wersji papierowej, lub online, zamówić można TUTAJ.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.