Zaodrzańskie doświadczenia młodych hotelarzy

         Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu to placówka posiadająca ponad 50-letnią tradycję kształcenia  zawodowego. Od 2002 roku istnieje tu także możliwość zdobycia zawodu technika hotelarza. Szkoła współpracuje z wieloma poznańskimi hotelami.
Jesienią 2008 roku przystąpiła do realizacji „Projektu w zakresie funkcjonowania hoteli i kompleksowej obsługi ich gości” w ramach Programu Leonardo da Vinci, który jest częścią nowej inicjatywy edukacyjnej Unii Europejskiej " Uczenie się przez całe życie" .
Program ten  promuje nowoczesne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego, kładąc nacisk na to, aby systemy kształcenia  były w pełni skorelowane z  potrzebami rynku pracy. Jego celem jest  umożliwienie młodzieży zdobycia nowych kwalifikacji  bądź rozwijania posiadanych umiejętności  podczas  zagranicznych staży i praktyk zawodowych.
Partnerem projektu, a jednocześnie instytucją goszczącą młodych hotelarzy, był Internationaler Bund e.V. Jest to organizacja pozarządowa istniejąca od ponad 50 lat i posiadająca swe oddziały  we wszystkich niemieckich krajach związkowych.. Od kilku lat zbiera doświadczenia w wymianie praktykantów w ramach programu Leonardo da Vinci.
Realizacja projektu trwała 15 miesięcy. W tym czasie do Frankfurtu nad Odrą na
3-tygodniową praktykę wyjechało 45 uczniów klas hotelarskich Technikum Przemysłu Spożywczego pod opieką nauczycielek języka niemieckiego,  Marty Skoczylas i  Magdaleny Pacyny. Koordynacją projektu w w organizacji  partnerskiej zajmowały się Katarzyna  Prystasz oraz  Magdalena Abraham-Diefenbach, a w instytucji wysyłającej - Ewa Woltmann.
Celem programu stażu było zaprezentowanie młodzieży zasad funkcjonowania hoteli we Frankfurcie nad Odrą (m.in. City Park Hotel,  Zur Alten Oder, Ramada Hotel, Messehotel, restauracje Südring oraz  Am Packhof ). Szkolenie zawodowe obejmowało poznanie części recepcyjnej, mieszkalnej i gastronomicznej  placówek oraz kompleksową obsługę gości.
Dzięki odbyciu zagranicznego stażu młodzież miała możliwość porównania polskich i niemieckich standardów hoteli, sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w nowych warunkach oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych. Okazało się, że polscy uczniowie doskonale radzą sobie z wykonywaniem obowiązków zawodowych, pracując w międzynarodowym zespole.
Dialogowi międzykulturowemu służyły polsko-niemieckie warsztaty integracyjne, obserwacja życia, obyczajowości, mentalności, warunków pracy i nauki rówieśników z Niemiec oraz zwiedzanie miejsc atrakcyjnych pod względem kulturowym i turystycznym. W czasie wolnym  stażyści wzięli udział w  atrakcyjnych wycieczkach do  Berlina i Poczdamu, zajęciach  na kręgielni, czy w ogrodzie linowym. Umożliwiono im także wizytę w czterogwiazdkowym luksusowym hotelu Esplanade w Bad Saarow. Niezwykle ważnym  celem  projektu było także rozwijanie i doskonalenie umiejętności stażystów w zakresie posługiwania się językiem obcym, zarówno w  typowych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych, jak i podczas świadczenia usług hotelowych.


Uczestnictwo w projekcie było więc również  cennym elementem szeroko rozumianej edukacji europejskiej.

Po zakończeniu praktyki jej uczestnicy otrzymali  certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz dokument Europass Mobility.


Projekt był finansowany ze środków unijnych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie.
Mamy nadzieję, że w przyszłości uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie, będą efektywnie wykorzystywać zdobyte doświadczenia zagraniczne w obsłudze krajowych i międzynarodowych gości poznańskich hoteli oraz dbać o ustawiczne podnoszenie jakości usług turystyczno-hotelarskich na terenie Wielkopolski.


O tym, jak ważnym doświadczeniem był dla  młodzieży wyjazd do Frankfurtu, przekonują wypowiedzi jego uczestników.


Mówi Katarzyna Anioła, uczennica klasy trzeciej Technikum Przemysłu Spożywczego
w Poznaniu:


       „Na przełomie września i października 2009 roku miałam okazję wziąć udział w projekcie unijnym. Byłam uczestniczką trzeciej grupy młodzieży, która otrzymała szansę odbycia praktyki poza granicami naszego kraju.


       W Niemczech, a dokładniej we Frankfurcie  nad Odrą, bo to właśnie tam odbywała się główna część stażu, umożliwiono mi praktykę w hotelu  Zur Alten Oder.


Początkowo obawiałam się zarówno różnic kulturowych, językowych, jak i podstaw obsługi technicznej gościa hotelowego. Jednak jak się później okazało, moje obawy były zupełnie nieuzasadnione, ponieważ dzięki pomocy i życzliwości pracowników hotelu, bez trudu poradziłam sobie z powierzonymi mi zadaniami. Hotel ten był obiektem ściśle współpracującym z grupami przybywających tu kolarzy. Warto również  wspomnieć, że jest on bardzo chętnie odwiedzany ze względu na rodzinną atmosferę oraz specyficzny klimat, jaki zapewnia swoim gościom. Zajęcia praktyczne odbywaliśmy również na terenie Messehotel, City Park Hotel, restauracji Am Packhof oraz Internationaler Bund, ośrodka, gdzie mieszkaliśmy.


W ramach praktyki zawodowej zwiedziliśmy hotel Esplanade   w miejscowości  Bad Saarow,  położonej nad malowniczym jeziorem Scharmützelsee. Esplanade jest obiektem posiadającym kompleks SPA,  dlatego też mogliśmy obserwować organizację pracy na terenie hotelu, który posiadał kompleks odnowy biologicznej.


Organizatorzy stażu zadbali również o to, abyśmy mogli rozwinąć naszą wiedzę na temat walorów turystycznych Niemiec. Pomóc nam w tym miały wyjazdy krajoznawcze do Berlina i Poczdamu.


Podstawowym celem programu  było przede wszystkim  przekazanie nam wiedzy dotyczącej organizacji pracy w niemieckich hotelach i restauracjach oraz kompleksowej obsługi ich gości.
Uważam, że tego typu projekty są bardzo wartościowe, ponieważ nie tylko wzbogacają naszą wiedzę, lecz także kształtują osobowość. Jestem bardzo  zadowolona z tego, że umożliwiono mi uczestnictwo w programie  Leonardo da Vinci, dzięki któremu utwierdziłam się w przekonaniu o trafności wyboru zawodu hotelarza.”
Ewa Woltmann
nauczycielka  w  Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,
koordynator projektu    


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *