88 proc. hoteli podniosło ceny w 2022 roku   WYNIKI RYNKOWE

Wysoka inflacja, a zwłaszcza wzrost kosztów towarów i usług, żywności, wynagrodzeń oraz cen gazu i energii elektrycznej wymusił na hotelach w ubiegłym roku konieczność podniesienia średnich cen. I choć na krok taki zdecydowało się 88 proc. obiektów, to w większości odnotowały one satysfakcjonujące wyniki operacyjne - wynika z badania zrealizowanego przez IGHP.

fot. Adobe Stock

Satysfakcjonujący, ponad 50 proc. próg obłożenia przekroczyło w 2022 roku 65 proc. obiektów, w tym 16 proc. odnotowało powyżej 70 proc. obłożenia. Frekwencji poniżej 30 proc. nie osiągnęło tylko 5 proc. ankietowanych obiektów.

Hotele w zdecydowanej większości zanotowały wzrost średniej ceny za 2022 rok w relacji do roku 2021: 88 proc. wszystkich ankietowanych. Dwie największe i jednocześnie zbliżone liczebnie grupy hoteli zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. – odpowiednio 32 proc. i 31 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 16 proc. i 9 proc.

Jednocześnie rozkład wartości średniej ceny (cena netto bez VAT i bez przychodu ze śniadania) od 150 zł do 500 zł był bardzo równomierny w kolejnych zakresach co 50 zł, i zwykle wynosił 16-18 proc. w poszczególnych grupach. Mniej liczne (ok. 10 proc. każda) były grupy w cenach poniżej 150 zł i w zakresie 350-400 zł. Bardzo mało liczne były dwie grupy (2 proc. każda) z cenami w przedziale 400-449 zł oraz 450-499 zł. Hoteli, które uzyskały cenę powyżej 500 zł, było 7 proc.

Udział przychodów ze sprzedaży noclegów w przychodach ogółem wyniósł średnio 57 proc. Odpowiednio przychody z gastronomii stanowiły 33 proc., a pozostałe przychody 10 proc. Wskaźniki te nie różniły się istotnie w hotelach w podziale na obiekty biznesowe i wypoczynkowe.

Rosnące koszty prowadzenia działalności

Udział kosztów surowca (łącznie żywności i napoi) w przychodach z usług gastronomicznych wyniósł średnio 31 proc. W tej kategorii nieco wyższy wskaźnik notowały obiekty wypoczynkowe (33,5 proc.) niż biznesowe (31 proc.).

Kolejne pytania dotyczyły udziału kosztów mediów w przychodach ogółem. Koszt energii elektrycznej stanowił średnio 10 proc. W tej kategorii kosztów lepiej wypadły obiekty wypoczynkowe, w których wskaźnik wyniósł 7,5 proc., natomiast hotele biznesowe były na poziomie średniej dla całej grupy ankietowanych. Koszt zużycia gazu (lub innych źródeł opałowych) stanowił średnio 9 proc. I w tym wypadku również lepiej wypadły obiekty wypoczynkowe ze średnią 7 proc, dla hoteli biznesowych wyniosła ona 11 proc. Z kolei koszty ciepła dostarczanego z ciepłowni miejskich (w hotelach, które korzystają z tego medium, zdecydowaną większość stanowią hotele miejskie/biznesowe) stanowiły 8 proc. Obiekty biznesowe i wypoczynkowe miały zbliżony wskaźnik. Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków stanowiły średnio 4 proc. Ponownie hotele wypoczynkowe zanotowały lepszy wskaźnik, w wysokości 3 proc. Koszty wszystkich mediów wyniosły średnio aż 30 proc. przychodów ogółem.

Ostatnim wskaźnikiem badanym w ankiecie był udział kosztów osobowych (uwzględniając wszystkie formy zatrudnienia, w tym umowy o pracę, zlecenia, ale także tzw. samozatrudnienie) w przychodach ogółem. Średnio wyniósł on 33,5 proc., na tym samym poziomie ukształtował się w hotelach biznesowych, natomiast w obiektach wypoczynkowych był wyższy, i osiągnął 36 proc.

*ankieta IGHP została zrealizowana w dniach 1-10 lutego 2023 roku wzięły udział 122 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *