117 zgłoszeń do konkursu na projekt hotelu na lotnisku

117 pracowni architektonicznych zgłosiło się do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej wysokiej klasy hotelu w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie.   Termin nadsyłania wniosków upłynął 15 stycznia 2009 r. Zgłoszenia nadesłały największe pracownie architektoniczne w Polsce, oraz wiele liczących się pracowni zagranicznych.   „Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na […]

Czytaj dalej


Święto Zakochanych w wysokiej cenie

14 lutego przypada w sobotę – chcą na tym zarobić hotele, gastronomia i handel. Restauratorzy prześcigają się w pomysłach i już przyjmują rezerwacje. Kilkadziesiąt osób posta­nowiło w walentynki stanąć na ślubnym kobiercu. Uwierzyliśmy w magię tego dnia – Tak, Polacy „kupili” Święto Zako­chanych – mówi Hanna Ludwisiak, właścicielka zajazdu „Pieprz i Wa­nilia”. – Z roku […]

Czytaj dalej


Kolejny hotel

Najszybciej rozwijającą się branżą w Pszczynie jest hotelarstwo. Właśnie otwar­to tu dziesiąty hotel. Hotele są potrzebne, bo miasto ma komplet atutów ku temu, by żyć z turystyki. Bogata histo­ria, zabytki, atrakcje przy­rodnicze (żubry!), a na doda­tek dogodna komunikacja -to powody dla których warto Pszczynę odwiedzać i trochę w niej pobyć. Ale pobyć to znaczy mieć […]

Czytaj dalej


Długa lista chętnych pracowni na hotel przy Okęciu

Ponad sto pracowni architektonicznych chce zaprojektować pięciogwiazdkowy hotel przy warszawskim porcie lotniczym. Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na opra­cowanie koncepcji archi tek-toniczno-budowlanej hotelu, który ma stanąć w pobliżu sto­łecznego portu lotniczego. Chętnych nie brakuje, bo do wykonania projektu zgłosi­ło się 117 pracowni — krajo­wych i zagranicznych. — Po raz pierwszy zdecy­dowaliśmy się na współpracę […]

Czytaj dalej


Deweloperzy stawiają na hotele i galerie

Jeszcze dwa, trzy lata temu fir­my z branży budowlanej na wy­ścigi planowały nowe osiedla. Efekt był taki, że obecnie branża mieszkaniowa boryka się z nadmia­rem lokali, na które przy ich obec­nych cenach brakuje chętnych. Część firm postanowiła więc, że za­miast osiedli wybuduje biurowce, ponieważ ten segment nie odczuł jeszcze dotkliwie skutków zawiro­wań na rynkach finansowych. […]

Czytaj dalej


Wysokie wejście Kielc

Symbolem stolicy województwa już niedługo może być drapacz chmur. Hotel wysoki na 120 metrów ma stanąć przy Targach Kielce, w górę chce iść także Centrum Biznesu w dawnym biurowcu Exbudu. – Szukamy miejsc, w których mog­łyby powstać budynki wysokościo­we. To część aktualizowanego „Studium uwarunkowań i kierunków za­gospodarowania przestrzennego miasta”, czyli wizji, która będzie obo­wiązywała przez […]

Czytaj dalej


Hotel w kolejce po dotację

Miasto Ostróda oraz firma Condohotets Group złożyły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wnioski o dofi­nansowanie obiektów budo­wanych na EURO 2012. Ma to wpłynąć na przyznanie miastu statusu centrum pobytowo-treningowego dla drużyn piłkarskich. Spec­jalna komisja UEFA w ma­ju 2009 r. wyłoni 20 takich ośrodków. Condohotets złożył wniosek o dofinansowanie wysokości 800 tys. zł. na wy­posażenie hotelu […]

Czytaj dalej


Śniadaniowa mapa Polski

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zdarzyło mi się korzystać z kilkudziesięciu obiektów hotelarskich o różnym standardzie na terenie naszego kraju. O ile zazwyczaj nie można już narzekać na ich czystość, wyposażenie czy brak ciepłej wody w łazience, to jednak często szwankuje jedna, ale jakże kluczowa rzecz. Śniadania. Słowo to dla wielu obiektów stanowi nie lada […]

Czytaj dalej


Niezbędnik menedżera

Jest to podręcznik, który każdy kierownik działu, każdy właściciel hotelu czy osoba nim zarządzająca powinna poznać. W „Hotelarzu” od ponad trzech lat prezentujemy materiały dotyczące rachunkowości zarządczej autorstwa Marty Kuniszyk. Prezentowany tu podręcznik porządkuje wiedzę o rachunkowości zarządczej. Jej zadaniem jest dostarczanie informacji niezbędnych do bieżącej kontroli firmy oraz skutecznego planowania jej działalności. Tytuł: Rachunkowość […]

Czytaj dalej


O hotelarstwie niemal wszystko

Książka w zamyśle popularyzująca wiedzę o hotelarstwie i skierowana bardziej do czytelnika, który korzysta z hoteli. Jednak niejeden praktykujący hotelarz może potraktować ją jako kompendium wiedzy. Moim zdaniem jest to pierwsza publikacja, która tak szeroko prezentuje hotelarstwo. I to zarówno historię, podstawowe pojęcia związane z branżą noclegową, rodzaje hoteli, największe systemy hotelowe czy najważniejsze organizacje […]

Czytaj dalej