Wentylatory: żeby nie „pachniało” w łazience

Nieprzyjemny zapach w łazience potrafi zniszczyć wszystkie pozytywne wrażenia, jakich gość zdążył wcześniej doznać w hotelu. A bierze się to ze źle zaprojektowanej lub wykonanej instalacji wentylacyjnej. Co zrobić, aby uniknąć tego typu problemów, tym boleśniejszych, że i tak w te rozwiązania inwestuje się pieniądze, a na końcu może się okazać, że ta inwestycja odstręcza […]

Czytaj dalej


Telewizja Hotelowa 2.0

Telewizja Hotelowa 2.0, czyli telewizja cyfrowa oparta na sieci komputerowej (IPTV) staje się coraz bardziej popularna w hotelach. Czym się różni telewizja IPTV od tradycyjnej, jakich korzyści może się spodziewać się gość, jakie są ryzyka związane z jej zastosowaniem? Telewizja IPTV w stosunku do telewizji tradycyjnej oferuje bardzo duże możliwości personalizacji informacji kierowanych dla gościa […]

Czytaj dalej


Opodatkowanie umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest postrzegana jako atrakcyjniejsza dla pracodawcy forma zatrudnienia. Nie jest ona uregulowana przepisami kodeksu pracy, w związku z czym zleceniobiorcy przysługują tylko takie prawa, jakie wynikają z treści umowy zawartej ze zleceniodawcą.   Należy jednak pamiętać, że praca świadczona w miejscu i czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę oraz pod jego kierownictwem może być uznana […]

Czytaj dalej


Koszty Niepodzielone i Koszty Stałe

Poprzednie dwa artykuły, zamieszczone w listopadowym i grudniowym „HOTELARZU”, zostały poświęcone omówieniu głównych Centrów Zysku – departamentom: POKOJE I GASTRONOMIA (F&B). Teraz analizie zostaną poddane Centra Kosztów.   Centra Kosztów są to jednostki organizacyjne hotelu, które generują wyłącznie koszty, lecz są niezbędne do kompleksowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Według USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging […]

Czytaj dalej


Cztery perspektywy

W poprzednim artykule opisałem zasady Zrównoważonej Karty Wyników, proces jej tworzenia oraz kluczowe wskaźniki i cele. Teraz przyjrzyjmy się bliżej czterem perspektywom, według których analizuje się realizacje celów wpisanych w strategię hotelu: Finansowej, Klienta, Wewnętrznej i Innowacyjnej.   Pierwsza perspektywa FINANSOWA ocenia hotel od strony właściciela. Właściciel jest zainteresowany, aby hotel zapewnił sobie ciągłość działania […]

Czytaj dalej


Cena – jak ją skalkulować?

Liczne obserwacje w odwiedzanych przeze mnie obiektach hotelarskich bądź gastronomicznych pokazują, że nawet te z nich, które są chętnie odwiedzane przez gości nie zawsze wykazują dodatni wynik z działalności operacyjnej, pomimo generowania dużych przychodów. Przyczyny takiego stanu rzeczy są zasadniczo dwie.   Pierwsza z nich to brak należytej kalkulacji cen – w wielu obiektach ceny […]

Czytaj dalej


Hotele odpowiadają na pytania e-mailowe

O znaczeniu internetu w marketingu usług hotelarskich nie trzeba nikogo przekonywać. Staje się on efektywnym narzędziem promocji i dystrybucji produktu dla wszystkich obiektów hotelarskich. Coraz większa grupa hotelarzy wykorzystuje własne strony www do bezpośredniej sprzedaży usług (rezygnując z kosztownych pośredników). A przy sprzedaży bezpośredniej olbrzymią rolę, poza funkcjonalnością samej strony, odgrywa jakość i czas odpowiedzi […]

Czytaj dalej