Kiedy spłata kredytu może wchodzić w podatki

Marek Piotrowski Autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym Jakie mogą być podatkowe skutki kredytu na działalność gospodarczą? Różne. W przypadku występowania związku przyczynowego pomiędzy udzieleniem kredytu a osiąganiem przychodu zapłacone odsetki od kredytu udzielonego na bieżącą działalność firmy mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podejmowania coraz […]

Czytaj dalej


Package tour a VAT

Marek Piotrowski Autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym Czy kupowanie śniadania i innych posiłków od zewnętrznego podmiotu tworzy wraz z usługą świadczoną bezpośrednio przez hotel tzw. package tour, zapytał redakcję Czytelnik. Wiedząc, że problem doliczania VAT od nabytych usług gastronomicznych dotyczy wielu hoteli, poprosiliśmy o wyjaśnienie specjalistę Regulacja wyrażona art. 86 ust. 1 ustawy z 11 […]

Czytaj dalej


Jak odliczać media

Marek Piotrowski autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym Wiele osób zarządzających obiektami noclegowymi sygnalizuje nam problem z prawidłowym odliczaniem podatku od dostarczanych do obiektów mediów. Dlatego w tym miesiącu chcemy przybliżyć Czytelnikom zasady odliczania podatku VAT z faktur dokumentujących dostawę mediów do hotelu Podstawowym uprawnieniem podatnika w świetle regulacji ustawy z 11 marca 2004 r. o […]

Czytaj dalej


„Język” a utrata spodziewanych zysków

Marek Piotrowski autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym Warunkiem sankcjonującym zaliczenie poniesionych na naukę języka obcego wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów jest związek pomiędzy takim wydatkiem a osiąganym lub racjonalnie spodziewanym przychodem Obserwowany powszechnie wzrost odwiedzających Polskę gości zagranicznych, a także otwarcie polskich firm na europejskie rynki wymaga od osób prowadzących działalność gospodarczą w kraju […]

Czytaj dalej


Remont wrzucamy w koszty

Marek Piotrowski autor jest prawnikiem, doradcą podatkowymNa pytanie związane z zaliczeniem wydatków poniesionych na remont obiektu noclegowego do kosztów uzyskania przychodów odpowiada: Marek Piotrowski Jakie skutki podatkowe pociągają za sobą inwestycje zmierzające do ulepszenia hotelu czy pensjonatu, a zatem i podniesienia komfortu gości – pytają często redakcję „Hotelarza” Czytelnicy. Pytają też o wiele innych spraw […]

Czytaj dalej


Opłata miejscowa a kasa rejestrująca

Marek Piotrowski, autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym Czy pobierana w hotelu opłata klimatyczna winna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej? Nie. Jednak problem istnieje, dlatego warto przybliżyć osobom i instytucjom prowadzącym obiekty noclegowe zasady i charakter poboru opłaty miejscowej Podstawę prawną dla pobierania opłaty zwanej popularnie klimatyczną stanowi art. 17 ust 1 ustawy z 12 […]

Czytaj dalej


Podatek od marży czyli bez odliczania VAT

Wprawdzie Polsce i innym krajom udało się utrzymać zredukowaną 7-proc. stawkę VAT na usługi gastronomiczne aż do roku 2012, której podwyższenia o 15 proc. obawiało się wielu hotelarzy, a przede wszystkim restauratorów, jednak w przepisach o VAT tkwi nadal wiele pułapek czekających na przedsiębiorców. Mało tego, Ministerstwo Finansów wprowadza nowe W ramach ostatniej nowelizacji ustawy […]

Czytaj dalej


Opłaty za telewizory w obiektach hotelarskich

Przemysław Szymański Autor jest prawnikiem, specjalistą z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego Abonament telewizyjny nie jest jedyną opłatą, jaką osoby prowadzące obiekty hotelarskie muszą uiszczać w związku z zainstalowaniem w ich obiektach odbiorników radiowo-telewizyjnych. Konieczne jest również uiszczanie opłat na rzecz organizacji zajmujących się zarządzaniem prawami autorskimi Kwestię wysokości abonamentu radiowo-telewizyjnego reguluje ustawa z 21 […]

Czytaj dalej


Polisa w pakiecie

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej myślą o potrzebach małych i średnich firm. Proponują nie tylko pojedyncze polisy, ale całe ich pakiety. A hotel ubezpieczyć warto, by uniknąć nieprzewidzianych kosztów w przypadku kradzieży, zniszczenia mienia i towarów, czy zdarzeń losowych takich, jak pożar lub zalanie Zdaniem fachowców najbardziej opłaca się ubezpieczyć firmę w pakiecie, aby mieć pewność, […]

Czytaj dalej