NOWE OBLICZE MAREK LUKSUSOWYCH – od marketingu paradoksalnego do marketingu wartości

Tworzenie wizerunku marki luksusowej to długoterminowy proces, który wymaga wdrożenia odpowiedniej strategii marketingowej. Strategia ta opierać się powinna na unikatowych działaniach, które często stoją w opozycji do działań powszechnie znanych i realizowanych dla produktów i usług masowych, szeroko dostępnych Obecna sytuacja gospodarcza spowodowana pande mią wpłynęła również na rynek luksusowych towarów i usług. Według danych […]

Czytaj dalej


9 prostych wskazówek, jak być lepszym managerem hotelu w dzisiejszych czasach

Jak zachować równowagę między potrzebami firmy a potrzebami jej pracowników. „Kochaj swój personel”. To sekret prowadzenia hotelu odnoszącego sukcesy. Jest to podstawowa rada i niezbędna mantra dla hotelarstwa, które w swojej istocie jest biznesem opartym na ludziach i polega w dużej mierze na koordynacji pracy zespołu ludzi, którzy mają wspólny cel. Ta mantra jest wystawiana […]

Czytaj dalej


Lider na trudne czasy

Z pewnością proces ten zaczął się już przed pandemią. Postęp gospodarczy, coraz większe oczekiwania klientów czy zmiana warunków pracy sprawiły, że osoby zarządzające hotelami musiały mieć cały wachlarz kompetencji. Jednak pandemia i związana z tym duża dynamika zmian, przyspieszony rozwój technologii oraz wejście na rynek pracy coraz młodszych pokoleń stawiają zarządzających przed nowymi wyzwaniami. Tym, […]

Czytaj dalej


HOTELARSKIE D N A. Z teorii gier – w co grają hotelarze?

Doświadczenie pandemii pokazuje wyraźnie, do jakiego stopnia otaczający nas świat jest zintegrowany. W życiu osobistym i zawodowym obserwujemy, że decyzje innych mają bezpośredni wpływ na nasze wybory i vice versa. Już Newton dowiódł, że każdej akcji towarzyszy reakcja. Postępująca globalizacja i tempo wymiany informacji potęgują jeszcze bardziej poczucie współzależności. Nie inaczej jest w przypadku rynku […]

Czytaj dalej


RE-Opening– cztery kroki, jakie powinien zrobić hotel, żeby zaadaptować się do postcovidowej rzeczywistości

Wraz ze spadającymi wskaźnikami zakażeń i stopniowym ożywieniem po pandemii, wielu właścicieli hoteli zadaje sobie pytanie, jak przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Mając też w tyle głowy obawy dotyczące kolejnej fali pandemii z jej konsekwencjami ekonomicznymi. Wszyscy profesjonaliści hotelarscy przyznają, że obecny kryzys wyznacza punkt zwrotny w branży: nic już nie będzie takie, […]

Czytaj dalej


Marketing w koronie

Pandemia rzuciła wyzwanie branży hotelarskiej. Konieczna stała się szybka weryfikacja strategii działań oraz wdrażanie zmian operacyjnych na wielu poziomach zarządzania. Jednocześnie kiedy świat zwolnił, przyspieszyła jego digitalizacja. Obecnie hotelarze muszą odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji, również w obszarze zadań marketingowych. Pojawia się zatem pytanie: jakie działania warto podjąć w najbliższym czasie, aby utrzymać ciągłość […]

Czytaj dalej


Franczyza – jak wybrać markę, jakie są korzyści, jakie koszty?

Jaką wartość zyskuje hotel – oprócz świecącego na fasadzie, znanego na całym świecie, logotypu – dzięki włączeniu do międzynarodowego brandu? Jak wygląda proces wyboru marki? Jakie są korzyści, a jakie koszty wynikające z zawarcia umowy franczyzowej? Rosnąca podaż na rynku hotelowym zwiększa konkurencję, a wzrost świadomości klientów wymusza na właścicielach hoteli utrzymanie odpowiedniego standardu, jakości […]

Czytaj dalej


10 trendów zmieniających branżę spotkań

Opr. Piotr Stawiński Znużenie spotkaniami hybrydowymi, wymóg wobec hoteli dużej przepustowości łączy i sal do spotkań wirtualnych, oczekiwanie większych (i nowych) przestrzeni, nowe zasady obsługi gości konferencyjnych, również w zakresie wyżywienia – amerykańska sieć Benchmark, która posiada 80 hoteli, ośrodków i centrów konferencyjnych, opisała na podstawie swoich doświadczeń 10 trendów, które zmieniają rynek spotkań w […]

Czytaj dalej


Gospodarka obiegu zamkniętego w hotelu. Jak sfinansować zmiany modelu biznesowego? Na przykład – przez zielone obligacje

Degradacja środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne zmuszają nas do odejścia od dotychczasowego modelu rozwoju gospodarczego bazującego na zasadzie: „weź – zużyj – wyrzuć” na rzecz gospodarki opartej na obiegu zamkniętym. Nadrzędnym celem gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ, zwanej także ekonomią cyrkularną) jest ograniczenie ogólnego wykorzystania zasobów naturalnych i ograniczenie odpadów. W przyjętej 10 lutego 2021 r. […]

Czytaj dalej


Początek rewolucji na Facebooku?

Wydawać by się mogło, że pozycja Facebooka, jako ważnego kanału komunikacji dla branży hotelarskiej, jest właściwe niepodważalna. Jednak ostatnie utarczki gigantów technologicznych, jakimi z pewnością są Facebook czy Google, z rządem Australii pokazują, że rynek komunikacji czeka jeszcze wiele zmian. Warto je bacznie obserwować, żeby móc na nie właściwie i szybko zareagować. Facebook to nie […]

Czytaj dalej