Jak utrzymać poziom komfortu w hotelu, redukując jednocześnie zużycie energii? Dzięki AI

Priorytetem obiektu hotelowego jest zapewnienie gościom komfortu na najwyższym poziomie. Duży wpływ na to ma klimat pomieszczeń, czyli utrzymanie parametrów komfortu (takich jak temperatura, wilgotność, odpowiednia liczba wymian) na optymalnym poziomie. Z perspektywy managera istotna jest również efektywność, a w ślad za tym – koszty funkcjonowania obiektu. Czy optymalizacja musi się wiązać z pójściem na […]

Czytaj dalej


RAPORT: NOWE TECHNOLOGIE. AI w Hotelarstwie – czy to już rewolucja?

Sztuczna inteligencja (AI) stopniowo rewolucjonizuje nasz świat. Jej wpływ jest zauważalny praktycznie w każdym aspekcie życia, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w gospodarce. Według raportu opracowanego przez Accenture, AI do 2032 r. może potencjalnie podwoić roczne wskaźniki wzrostu gospodarczego. Badania przeprowadzone przez PwC potwierdzają te prognozy, sugerując, że do 2030 r. AI może wygenerować dodatkowe 15,7 […]

Czytaj dalej


Scrum w hotelu – skuteczna odpowiedź na wyzwania i nowe trendy w branży

W dzisiejszym świecie branża hotelarska stoi przed nieustannymi wyzwaniami, które wymagają innowacyjności. Wraz ze zmianami w preferencjach i oczekiwaniach gości, z ciągłym rozwojem technologii i zmieniającymi się trendami rynkowymi hotele muszą być gotowe do szybkiego reagowania i adaptacji. W związku z tym zarządzający hotelami poszukują nowych metod, które pozwolą sprostać tym wyzwaniom. Jednym z takich […]

Czytaj dalej


Zwinność w hotelu: innowacja w branży gościnności?

W świecie biznesu oczekiwania klienta i trendy rynkowe ciągle się zmieniają. Hotelarstwo jest branżą, która chce nadążyć za zmieniającym się światem, jednocześnie dostarczając niezapomnianych doznań swoim gościom i tworząc przyjazne miejsca pracy dla swoich pracowników. Pytanie, które się pojawia, to: w jaki sposób podejść do zarządzania zmianą, dostosowywania swoich procesów, rozwijania usług i produktów w […]

Czytaj dalej


Rola niezależnych operatorów hotelowych TPO będzie rosła

Korzystanie z usług niezależnych operatorów zewnętrznych (TPO – Third-Party Operators) do prowadzenia hoteli będzie coraz częstsze wśród inwestorów i właścicieli, bo odzwierciedla to potrzebę większej elastyczności rynku, związaną m.in. ze wzrostem popularności modelu franczyzowego i coraz większą liczbą marek tworzonych przez sieci – wynika z raportu „The Rise of Third-Party Hotel Operators in Europe”, przygotowanego […]

Czytaj dalej


A co z produktywnością w hotelarstwie?

W kontekście wielu branżowych konferencji, punktów programów, dyskusji, artykułów, wywiadów z właścicielami, dyrektorami itd. wymieniane są dwa kluczowe wyzwania: koszty pracy i koszty mediów. Są to wyzwania globalne, bo zarówno ceny pracy ludzkiej, jak i ceny zasobów naturalnych będą rosły. Tym bardziej ważny staje się temat wskaźników produktywności w hotelarstwie, co generalnie nie ma swojego […]

Czytaj dalej


KONFERENCJE W HOTELACH – jaki będzie sezon jesienny vs. ubiegłoroczny i przedpandemiczny? Niepewny

Sezon letni, koniec końców, był całkiem udany dla hoteli, a jak zapowiada się sezon jesienny, w którym dla wyników hoteli najważniejszy jest segment konferencyjny? Biorąc pod uwagę bardzo udaną jesień zeszłego roku, gdy realizował się odłożony popyt z lat pandemicznych, i jesień sprzed pandemii, która to pora generalnie wówczas dla wszystkich segmentów była rekordowa? Czy […]

Czytaj dalej


Wskaźniki ESG w obszarze nieruchomości

Pozafinansowe czynniki funkcjonowania przedsiębiorstwa są ważne z punktu widzenia regulacji prawnych. Mają one duże znaczenie dla banków oraz inwestorów instytucjonalnych czy indywidualnych. Istniejące wytyczne regulacyjne są dość ogólne, dlatego przedsiębiorstwa decydujące się na raportowanie niefinansowe stają przed decyzją związaną z wyborem odpowiednich wskaźników. Jakie dane ujawnić, aby stać się wiarygodnym partnerem dla inwestorów? Które mierniki […]

Czytaj dalej


NFRD, CSRD, TAKSONOMIA

Zmniejszenie średniej globalnej energochłonności budynków na metr kwadratowy o co najmniej 30 proc. do 2030 r. to wyzwanie, które stoi przed branżą nieruchomości. Ramy formalne do osiągnięcia tego i innych zrównoważonych celów wytyczają europejskie środki prawne. Jakie działania w zakresie raportowania ESG wynikają z dyrektywy CSRD i innych regulacji? Obok znanej od 2014 r. dyrektywy […]

Czytaj dalej


Przewodnik po ESG w sektorze nieruchomości

Temat strategii ESG nadal związany jest z dużą dozą niepewności. Czym jest ESG i jakie korzyści przynosi firmom wdrażającym zrównoważoną strategię? Firma doradcza Colliers przygotowała kompletne kompendium wiedzy o politykach ESG i ich potencjalnym wpływie na branżę nieruchomości. Dzięki regulacjom prawnym wprowadzonym na poziomie europejskim (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz naciskowi interesariuszy na […]

Czytaj dalej