IGHP: W lutym ponad połowa hoteli z obłożeniem powyżej 50%   ANALIZY I RAPORTY

Satysfakcjonującą frekwencję, czyli powyżej 50 proc. obłożenia, osiągnęła w lutym ponad połowa hoteli, w tym 17 proc. obiektów - powyżej 70 proc. Rok wcześniej poziom 50 proc. frekwencji przekroczyło zaledwie 30 proc. obiektów. Zmniejszyła się różnica pomiędzy wynikami hoteli wypoczynkowych i biznesowych – to jeden z wniosków płynących z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przeprowadzonej na początku marca.

Zakopane, fot. Adobe Stock

W lutym nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku zarówno do stycznia br., jak i analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmalała grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie istotnie zwiększyła się z obłożeniem powyżej 50 proc. Nie było także, jak w ubiegłych miesiącach, dużych dysproporcji w wynikach obiektów wypoczynkowych / pozamiejskich w stosunku do hoteli biznesowych / miejskich – w tych kategoriach odnotowano zbliżone wyniki, do czego przyczynił się okres pełnego miesiąca ferii zimowych w lutym.

W całej grupie hoteli uczestniczących w ankiecie, 24 proc. (o 10 pp. mniej niż w styczniu) nie przekroczyło frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskała ponad połowa hoteli (51 proc. – odpowiednio o 19 pp. więcej niż w styczniu), w tym 17 proc. obiektów - powyżej 70 proc.

Wśród hoteli miejskich 57 proc. (19 pp. więcej niż w styczniu) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei 19 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. W grupie hoteli pozamiejskich 40 proc. obiektów (aż o 22 pp. więcej niż w styczniu) zanotowało frekwencję powyżej 50 proc. a dokładnie 1/3 (14 pp. mniej niż w styczniu) stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Zbliżone relacje zanotowały obiekty w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. Niemal połowa hoteli biznesowych (48 proc.) uzyskała obłożenie powyżej 50 proc. Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 21 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 52 proc. (aż o 25 pp. więcej niż w styczniu) odnotowało frekwencją powyżej 50 proc., a 23 proc. (o 21 pp. mniej niż w styczniu), uzyskało obłożenie poniżej 30 proc.

Tendencja wzrostowa cen nie ustępuje

Dane dotyczące średniej ceny wciąż świadczą o tendencji wzrostowej. Odpowiedzi wskazują, że wzrost cen w stosunku do lutego 2022 roku odnotowała zdecydowana większość hoteli, bo aż 82 proc. Dwie najliczniejsze grupy wskazały na wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. – odpowiednio 25 proc. i 37 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 11 proc. i 9 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wciąż rosnących kosztów towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.

Lepsze prognozy dotyczące rezerwacji na kolejny miesiąc

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejny miesiąc także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc. Jednocześnie jednak także mniej jest hoteli z aktualną frekwencją powyżej 50 proc. Nie ma istotnych różnic pomiędzy hotelami biznesowymi i wypoczynkowymi.

Na marzec połowa hoteli wskazuje aktualną frekwencję (na dzien wypełnienia ankiety) poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla lutego było to 57 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 15 proc. hoteli (tu pogorszenie o 4 pp. w stosunku do lutego). W hotelach biznesowych również połowa obiektów nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 16 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje 11 proc. (tyle samo, co prognozowano miesiąc temu dla lutego). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to także połowa hoteli (51 proc.) z frekwencją poniżej 30 proc. i 19 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (pogorszenie o 11 pp. w stosunku do prognozy sprzed miesiąca dla lutego – efekt zakończonych ferii zimowych).

Ferie zimowe lepsze niż przewidywano

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 20 proc. (poprawa o 8 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w czasie ferii zimowych obłożenia 30 proc. Do tego należy jednak dodać 32 proc. obiektów (ale to także poprawa o 12 pp. do ankiety sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej. Obiektów, które uzyskały frekwencję w zakresie 30-70 proc., było 36 proc., natomiast hoteli wypełnionych więcej niż w 70 proc. było 12 proc. (9 pp. więcej niż prognozy sprzed miesiąca). Hotele biznesowe, jak przewidywały prognozy, w czasie ferii wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 55 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 18 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych było wyraźnie lepiej niż wskazywały prognozy miesiąc temu, ale nadal trudno uznać te wyniki za w pełni satysfakcjonujące. 19 proc. nie sprzedawało oferty i także 19 proc. (poprawa o 22 pp. w stosunku do prognoz z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było jednak tylko 40 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. 13 proc.

Opinia hotelarzy o wydłużeniu okresu letnich wakacji zależna do funkcji obiektów i lokalizacji

W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje dotyczące wstępnych analiz możliwości wydłużenia okresu wakacji letnich, na wzór ferii zimowych, o dodatkowe 2 tygodnie w czerwcu i 2 tygodnie we wrześniu. Opinia branży na ten temat, na podstawie danych ankietowych, jest następująca: dla 26 proc. hoteli nie ma to znaczenia, a 16 proc. nie ma zdania, 35 proc. obiektów jest za takim rozwiązaniem i jednocześnie 23 proc. jest przeciwna. Jak się należało spodziewać, odsetek hoteli za i przeciw takiemu rozwiązaniu jest wyraźnie różny w grupach hoteli wypoczynkowych i biznesowych. Te pierwsze popierają pomysł wydłużenia wakacji w 56 proc., 13 proc. jest przeciwnych, dla 15 proc. nie ma to znaczenia, a 17 proc. nie ma zdania. Dla hoteli biznesowych odpowiednio 37 proc. jest przeciwna, tylko 3 proc. popiera wydłużenie wakacji, dla 42 proc. nie ma to znaczenia, a 18 proc. nie ma zdania.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *