HoReCa zyska nowe narzędzie analityczne tworzone przez Nowe Motywacje

Spółka doradczo-szkoleniowa Nowe Motywacje opracowuje system internetowy Compete! dla sektora HoReCa. Będzie to całkowicie bezpłatne rozwiązanie do analizy kompetencji personelu oraz planowania działań rozwojowych. System powstaje w ramach międzynarodowej współpracy podmiotów z 5 państw UE.


Spółka Nowe Motywacje zapowiada, że już wiosną br. sektor HoReCa (turystyka, hotelarstwo, gastronomia) zyska nowe, bezpłatne narzędzie informatyczne Compete!. Jest to aplikacja internetowa udostępniana przez przeglądarkę WWW. Każda zainteresowana firma będzie mogła przeprowadzić w niej pogłębioną analizę personelu pod kątem posiadanych kompetencji oraz zbadać ich poziom. Istotnym elementem Compete! będzie odniesienie badanych kompetencji do celów przedsiębiorstwa. Korzystając z systemu menedżer oceni, z czym ma problem, po czym program dobierze kompetencje, które ten problem mogą pomóc rozwiązać. Następnie w firmie będzie można przeprowadzić badanie, jaki jest poziom tych kompetencji. W raporcie menedżer dostanie wskazówki, w których kierunkach powinien rozwijać siebie i swoich ludzi. W systemie będzie można analizować kompetencje dla 5 typów stanowisk: menedżera, recepcjonisty, obsługi pokoi, barmana i kucharza. Po stworzeniu aplikacji będzie ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych firm bezpłatnie pod ustalonym adresem strony WWW.

„W aplikacji stosowana będzie tzw. ocena 360 stopni. Pozwala ona bardzo precyzyjnie określić poziom kompetencji posiadanych przez daną osobę. Wiedza z badania będzie dawała precyzyjne wskazówki co do możliwości kształcenia, doskonalenia i rozwoju osoby na danym stanowisku. Umożliwi też dokonywanie lepszego podziału pracy w ramach przedsiębiorstwa” – mówi Tomasz Dąbrowski, odpowiedzialny za projekt ekspert z Nowych Motywacji. Celem projektu jest stworzenie firmom z sektora HoReCa – szczególnie średnim i małym – nowych możliwości rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej. „Rozumiemy to jako stworzenie realnych możliwości świadomego doskonalenia personelu, lepszej alokacji zasobów osobowych i pracy nad efektywnością, która w największej mierze zależy od posiadanych kompetencji. Ufamy, że sama praca w systemie będzie też budowała świadomość właścicieli firm i menedżerów w zakresie roli, jaką odgrywa uczenie się w wieku dorosłym” – dodaje Joanna Zwolińska, menedżer projektu w Nowych Motywacjach.


Jeden system dla całej UE


Tworzone rozwiązanie będzie początkowo dostępne i testowane w 6. językach w krajach partnerskich. Po zakończeniu testowania, możliwe będzie jego wykorzystanie przez dowolną organizację. System Compete! powstaje w ramach unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – projektu „Europejskiego modelu strategicznego zarządzania kompetencjami w małych i średnich firmach sektora turystycznego”, przy współpracy firm i organizacji z 5 krajów UE – poza Polską są to Bułgaria, Czechy, Hiszpania i Włochy. Dzięki finansowaniu projektu ze środków UE z aplikacji będzie można korzystać za darmo.


O spółce Nowe Motywacje


Nowe Motywacje to jedna z największych firm doradczo-szkoleniowych w Polsce. Specjalizuje się we wspieraniu dużych i średnich organizacji w realizacji celów strategicznych i biznesowych, poprzez rozwijanie kompetencji i pracę z zasobami ludzkimi. Pomaga firmom w rozwoju i rozwiązywaniu problemów biznesowych w obszarach zarządzania, przywództwa, sprzedaży i komunikacji oraz rozwoju kompetencji, rozwoju osobistego. Specjalizuje się także w rozwoju kompetencji w administracji państwowej oraz prowadzeniu projektów dofinansowywanych z funduszy UE. Spółka istnieje od 1997 r. Dotychczas w ramach przeprowadzonych projektów Nowe Motywacje przeszkoliły 150 000 osób.
www.nm.com.pl


Kontakt dla mediów:

Joanna Zwolińska
Kierownik Projektu

Nowe Motywacje
tel. 506 408 929
joanna.zwolinska@nm.com.pl


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *