143 więcej hoteli w Polsce

W ubiegłym roku działało w Polsce 2250 hoteli, tj. o 6,8% więcej w stosunku do roku 2013 (2 107). Najwięcej, bo aż 300 hoteli działało w Małopolsce, najmniej tego typu obiektów (zaledwie 35) znajdowało się w Podlaskiem. W ub. roku hotele przyjęły 16,1 mln gości, co stanowi wzrost o 10,8% w porównaniu z rokiem 2013 - wynika z wydanego przez GUS opracowania "Turystyka w 2014". Średnie obłożenie w hotelach w ubiegłym roku wyniosło 45,7% w stosunku do 44,6% rok wcześniej. Najwyższe obłożenie odnotowano w Warszawie (54,3%), przed Krakowem (52,1%) i Gdańskiem (50,2%). Najniższe obłożenie odnotowały hotele w Kielcach (25,6%), Zielonej Górze (31,5%) i Bydgoszczy (31,7%). W ubiegłym roku w Polsce działało 9 885 turystycznych obiektów noclegowych, w których znajdowało się 694,0 tys. miejsc noclegowych (w 2013 r. – 9 775 obiektów z 679,4 tys. miejsc noclegowych). Wśród wszystkich przebadanych obiektów noclegowych, 6 770 obiektów oferowało wypoczynek całoroczny. Wyniki badania wykorzystania bazy noclegowej w 2014 r. wskazują, że w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi), zatrzymało się 25,1 mln turystów, tj. o 7,2% więcej niż w roku poprzednim (23,4 mln w 2013 r.). Turyści zagraniczni – 5,5 mln, stanowili 21,8% wszystkich turystów korzystających z bazy noclegowej (22,4% w poprzednim roku). W porównaniu do 2013 r. odnotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4,3% (5,2 mln w poprzednim roku). Większość turystów – 18,7 mln, czyli prawie 3 wszystkich korzystających z bazy noclegowej, nocowało w obiektach hotelowych tj. w hotelach, motelach, pensjonatach i innych tego rodzaju obiektach. Spośród nich największą popularnością cieszyły się hotele – 16,1 mln turystów (wzrost o 10,8% w stosunku do 2013 r.). W pozostałych obiektach noclegowych tj. domach wycieczkowych, schroniskach, ośrodkach kolonijnych, kempingach itd. z noclegów skorzystało 6,4 mln turystów (wzrost o 2,2%). Również turyści zagraniczni najczęściej wybierali obiekty hotelowe – 4,9 mln (wzrost o 4,2%) wobec 0,6 mln turystów zagranicznych korzystających z noclegów w pozostałych obiektach noclegowych (podobnie jak w roku poprzednim). W ciągu całego 2014 r. udzielono 66,6 mln noclegów (wzrost o 5,7% wobec 2013 r.), z czego ponad połowa przypadła na obiekty hotelowe – 35,6 mln noclegów (wzrost o 8,9%). Najwięcej noclegów udzielono w hotelach – 30,0 mln noclegów (wzrost o 10,9%), zakładach uzdrowiskowych – 9,2 mln (wzrost o 4,4%) i ośrodkach wczasowych – 7,9 mln (wzrost o 2,0%), a najmniej w domach pracy twórczej – 141,5 tys. (spadek o 6,3%), schroniskach młodzieżowych – 193,4 tys. (spadek o 2,8%) i schroniskach – 214,9 tys. (spadek o 0,8%). Od stycznia do końca grudnia 2014 roku w obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) wynajęto 21,6 mln pokoi (wzrost o 8,3% w stosunku do 2013 r.). Wykorzystanie pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w 2014 r. wyniosło 42,7% czyli o 1,1 p.proc. więcej niż w roku 2013. Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych zanotowano w sierpniu – 51,8%, zaś najniższy w styczniu 31,4%. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 34,8% (o 1 p.proc. więcej niż w roku poprzednim). Najlepszy wynik odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 77,6% (wzrost o 2,7 p.proc.). Najniższe wykorzystanie w tych obiektach zaobserwowano w styczniu i wyniosło ono 60,6%, a najwyższe w sierpniu, kiedy to stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł aż 86,0%. W obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 34,7%, czyli nieco mniej niż w całej pozostałej niehotelowej bazie noclegowej – 35,0% (w 2013 r. w obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 33,7%, a w pozostałych obiektach 34,0%). W pozostałych turystycznych obiektach noclegowych, czyli obiektach typowo wakacyjnych,wzmożony ruch zaczynał się w maju (609,2 tys. osób korzystających), a w szczytowym okresie, tj. lipcu i sierpniu osiągnął odpowiednio poziom 1 114,6 tys. i 1 076,5 tys. turystów.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *