Podróż w Przyszłość sieci IHG – lista zobowiązań, które mają zmienić świat

Sieć IHG Hotels & Resorts zainicjowała program Journey to Tomorrow przedstawiąjący zobowiązania, które w ciągu następnej dekady mają wpłynąć na życie ludzi, lokalnych społeczności oraz całej planety.

Plan działania na kolejną dekadę został ogłoszony w odpowiedzi na badania rynku pokazujące, że ponad 80 proc. gości jest skłonnych zatrzymywać się w hotelach, które funkcjonują w sposób odpowiedzialny. W liście otwartym prezes firmy Keith Barr stwierdził, że reakcja świata na pandemię COVID-19 pokazała, jak wiele można osiągnąć, kiedy różne organizacje współpracują razem, dzieląc się wiedzą i zasobami oraz działają dla dobra wszystkich.

– Podróż w Przyszłość jest wyrazem większego zaangażowania IHG w działania, które są nie tylko konieczne, ale przede wszystkim właściwe. Jesteśmy zdeterminowani, aby przyczynić się do pozytywnych zmian społecznych i ekonomicznych, stanąć w obronie kluczowych kwestii, takich jak kultura różnorodności i partycypacji, prawa człowieka oraz promowanie bardziej odpowiedzialnych wyborów środowiskowych – napisał. – Uważam, że sposób, w jaki rozwijamy się jako firma oraz nasze coraz większe zaangażowanie w inicjatywy dla wspólnego dobra są nierozerwalnie związane. Dlatego wspieramy naszych pracowników i współpracujemy z właścicielami hoteli oraz całą branżą turystyczną, aby ukształtować przyszłość odpowiedzialnego podróżowania.

Cele IHG odnoszą się do następujących kwestii

PRACOWNICY: wspieranie kultury różnorodności, w której każdy może się rozwijać

 • Wspieranie parytetu płci i podwojenie liczby przedstawicieli grup niedostatecznie reprezentowanych w kadrze zarządzającej firmy
 • Promowanie kultury partycypacji wśród współpracowników, właścicieli hoteli oraz partnerów handlowych
 • Zachęcanie współpracowników, aby skupili się nad komfortem i dobrym samopoczuciem własnym i innych
 • Dalsze szanowanie, wspieranie i promowanie praw człowieka

LOKALNE SPOŁECZNOŚCI: poprawienie jakości życia 30 milionów ludzi w społecznościach lokalnych na całym świecie

 • Promowanie zmian gospodarczych i społecznych poprzez szkolenia i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
 • Wspieranie lokalnych społeczności doświadczonych przez klęski żywiołowe
 • Niesienie pomocy osobom zmagającym się z ubóstwem i głodem

PALIWA KOPALNE I ENERGIA: zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla zgodnie z wytycznymi nauki o klimacie

 • Realizacja opracowanego przez naukowców celu na 2030 r., który przewiduje 15% redukcję emisji na m kw. w bezpośrednich operacjach i 46% redukcję emisji na m kw. w operacjach franczyzowych
 • Budowa wszystkich nowych hoteli z modelem funkcjonowania z bardzo niską/zerową emisją dwutlenku węgla
 • Zwiększenie/optymalizacja roli energii odnawialnej

ODPADY: bycie pionierem w branży hotelarskiej w produkowaniu minimalnej ilości odpadów

 • Eliminacja wszystkich przedmiotów jednorazowego użytku w pokojach hotelowych lub przejście na alternatywne produkty wielokrotnego użytku lub przedmioty zdatne do recyklingu
 • Minimalizowanie marnowania żywności poprzez zastosowanie planu „zapobiegaj, oddaj innym, przekaż dalej” („prevent, donate, divert”)
 • Opracowanie rozwiązań ekologicznych dla podstawowych artykułów hotelarskich

WODA: oszczędne zużycie wody i pomoc w zabezpieczeniu dostępu do wody na obszarach najbardziej zagrożonych

 • Zwracanie szczególnej uwagi na hotele działające na obszarach o największym zagrożeniu wodnym w celu:

▪ wdrażania narzędzi zmniejszających zużycie wody w hotelach IHG

▪ zmniejszenie ryzyka związanego z wodą poprzez współpracę w celu efektywnego zarządzania wodą na poziomie źródła

▪ współpracowanie w celu zapewnienia odpowiednich warunków wodnych, sanitarnych i higienicznych (WASH) dla lokalnych społeczności


Komentarze

 • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *