Hotel Narvil z przychodami niższymi o ponad 70 proc.   WYNIKI RYNKOWE

16,4 mln zł wypracował w całym ubiegłym roku 332-pokojowy, konferencyjny hotel Narvil położony w Serocku pod Warszawą. To wynik aż o 45 mln niższy niż w roku 2019. Strata netto wyniosła 9,6 mln zł, podczas gdy w 2019 r. odnotowano zysk w wysokości 13,1 mln zł. W tym roku hotel chce wyjść na zero, a w przyszłym roku zarząd przewiduje, że osiągnie przychody na poziomie 48 mln zł oraz wynik operacyjny  w kwocie ok. 12 mln zł.

Duże miejskie i podmiejskie obiekty konferencyjne najmocniej odczuły ekonomiczne skutki koronawirusa i załamanie rynku konferencyjnego, który bardzo trudno jest choć częściowo skompensować ruchem indywidualnym.

W Narvilu przychody z noclegów spadły z 18,9 mln w 2019 r. do 5,9 mln w ub.r., z gastronomii z 41,5 do 9,6 mln, a z usług SPA z 1,4 mln do 865 tys. Czyli w "normalnym" roku przychody z gastronomii stanowiły 67 proc. wszystkich, z noclegów 30 proc., ze SPA nieco ponad 2 proc. W pandemicznym roku proporcje te nieco się zmieniły i wynosiły 58/35/5 plus przychody z e-sklepu.

W pierwszych dwóch miesiącach ub.r. hotel generował dodatni wynik operacyjny na poziomie 1,4 mln zł. Od 15 marca do 15 maja hotel był zamknięty i generował straty na poziomie 1,1 mln miesięcznie. Kolejne 8 miesięcy (od 15 maja do grudnia) pomimo tymczasowo luzowanych obostrzeń pozwoliły na osiągnięcie średnio miesięcznej sprzedaży jedynie na poziomie 1,2 mln, "co  jednak pomimo szeroko zakrojonej optymalizacji kosztów nie zapobiegło stracie w wysokości 1,0 mln miesięcznie" - informuje zarząd. "Rok 2021 ponownie przyniósł narastającą falę pandemii, powodującą zamknięcie hotelu na okres 2 miesięcy (styczeń, kwiecień). W lutym i marcu  wystąpiły małe ulgi w obostrzeniach co pozwoliło wygenerować przychody na poziomie 300 tys. miesięcznie. Podsumowując te 4 miesiące roku 2021 strata wyniosła 1,079 mln miesięcznie. Osiągnięte przychody w okresie styczeń- maj ukształtowały się na poziomie 1,5 mln. Natomiast w czerwcu nastąpił znaczny wzrost przychodów i  można prognozować, że zostanie osiągnięty poziom 2,5 mln na koniec miesiąca"

Jednak w roku 2021, pomimo praktycznie wyłączonych czterech miesięcy z działalności spółka nie zakłada straty. "Osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie zerowym  jest wynikiem prawdopodobnym, gdyż w przypadku uwalniania gospodarki, pobyty konferencyjne firm będą  organizowane w stopniu raczej ograniczonym, natomiast  silna aktywizacja rynku gości indywidualnych może w znacznym stopniu  przyczynić się do uniknięcia straty. Na podstawie dotychczasowych obserwacji i doświadczeń z roku 2020, goście hotelowi szybko wracają do wcześniejszych rezerwacji oraz dokonują nowych zamówień, jak tylko restrykcje zostaną cofnięte".

Obecnie hotel nastawiony jest głównie na obsługę klientów indywidualnych. Zauważono także, że "istnieje szansa na wznowienie działalności w zakresie organizacji małych konferencji w III kwartale 2021 roku. Zarząd wprowadził strategię odbudowy przychodów z uwzględnieniem zmiany profilu z hotelu typowo konferencyjnego na obiekt obsługujący gości indywidualnych. W ślad za tym planowane są i realizowane dodatkowe inwestycje poprawiające komfort pobytu gości indywidualnych". Zatrudnienie na koniec grudnia 2020 r. wyniosło 105 osób, podczas gdy na koniec 2019 roku 210 osób.

Zarząd wyjaśnia także, że "Strata jaką obrazuje wynik EBITDA jest wynikiem wyłącznie trwającej pandemii COVID-19 i w konsekwencji wprowadzanych zakazów. Hotel był przygotowany technicznie i operacyjnie na wykonywanie zadań budżetowych w przychodach na poziomie 66-67 mln PLN, jednak w momencie wprowadzenia lockdownu, kontrakty z firmami na organizacje konferencji były anulowane a niektóre renegocjowane terminowo z przesunięciem na rok 2022". Ale generalnie, "Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Kapitał własny  na 3 grudnia 2020 r. wykazuje wysoka wartość dodatnią, a spółka posiada znaczące nadwyżki środków pieniężnych na obsługę zadłużenia".

W ramach pomocy COVID-19 Narvil pozyskał środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 691 tys. oraz umorzenie składek ZUS w wysokości 192 tys.

Wybudowany w 2012 roku i należący do medycznej spółki Adamed hotel Narvil to jeden z największych obiektów konferencyjnych w pobliżu Warszawy.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *