Polska przyciąga większość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej   ANALIZY I RAPORTY

Polska przyciągnęła 46% całkowitego wolumenu transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej, następnie kraje bałtyckie (16%), Czechy (13%) i kraje SEE (10%). W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. zainwestowano łącznie 8,3 mld EUR w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, a na koniec III kwartału 2021 r. wolumen inwestycji w regionie CEE wyniósł 3,3 mld EUR.

Po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. cały region CEE wzrósł o 11%. Rynek biurowy wciąż jest daleki od szczytu z 2019 r., ale wykazuje wzrost o 38% w stosunku do poziomów z 2020 r.

- W porównaniu z III kwartałem 2020 roku, w krajach CEE możemy zaobserwować wzrost wartości inwestycji o 62%. Ponadto 40% całkowitej kwoty inwestycji stanowiło dziewięć transakcji, z których każda miała wartość wyższą niż 100 mln EUR. Polska przyciągnęła cztery najważniejsze transakcje, a kolejne Łotwa, Rumunia, Chorwacja i Serbia. Prognozujemy, że w 2021 r. łączna wartość inwestycji przekroczy 13 mld euro – mówi Joanna Mroczek, dyrektor ds. marketingu i badań CBRE.

Głównym źródłem kapitału w III kwartale 2021 r. byli inwestorzy spoza Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem 59%. Inwestorzy amerykańscy stanowili 16% całkowitego wolumenu, następnie inwestorzy z Niemiec z udziałem 13% oraz z Chin (6%). Pozostałe kraje (Holandia, Belgia, Austria, Włochy, Francja, RPA, Kanada, Wielka Brytania i ZEA) wniosły 23% całego kapitału. W trzecim kwartale 2021 r. najwyższe wartości transakcji w regionie CEE odnotowano w sektorze przemysłowym (40%), następnie w sektorze biurowym (28%) i sektorze handlowym (20%). Pozostałe 12% zainwestowano przede wszystkim w segmenty wielorodzinne, wielofunkcyjne oraz obiekty służby zdrowia.

Rynek biurowy nadrabia zaległości

W 2021 roku na rynek biurowy 15 krajów Europy Środkowo-Wschodniej zostanie dostarczone łącznie 2,5 miliona mkw. nowej powierzchni. Oznacza to wzrost o 38% w stosunku do poziomów z 2020 roku. Poziom ukończonych inwestycji na rynkach EE-3 wzrośnie o 150% r/r, w regionie SEE-4 wzrost pozostaje umiarkowany i utrzymuje się na poziomie 24% w SEE-4. Natomiast w krajach bałtyckich i CE-5 będzie niższy niż w 2020 roku. Poziom pustostanów biurowych w regionie CEE wynosi średnio 10%, wahając się od 4,1% (w Zagrzebiu) do 15,3% (w Kijowie). W związku z tym na większości rynków poziomy czynszów uległy nieznacznej korekcie.

Rynek magazynowy beneficjentem COVID-19

Po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. zasób powierzchni magazynowej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 11% w ciągu roku. Rynki, które odnotowały największy wzrost to Polska (o 13%), Rumunia (o 12%) i Słowacja (o 11%). Austria i Węgry wzrosły o 9%, a Czechy o 5%. Prawie 3,3 miliona mkw. zostało ukończone w regionie CEE 6 w I-III kw. 2021 r., z tego głównie w Polsce (69%) i Rumunii (9%). Wskaźnik pustostanów po III kwartale 2021 r. jest stosunkowo niski na wszystkich rynkach, najniższy został odnotowany w Austrii – 1%, a najwyższy na Słowacji – 7%.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *