Ponad 250 mln przychodów z hoteli Grupy Arche   WYNIKI RYNKOWE

Przychody Grupy Arche za ubiegły rok przekroczyły 550 mln zł i wzrosły o 38,1 proc. w stosunku do 2021 roku. Przychody hoteli wyniosły 254,6 mln zł i były wyższe o 46 proc. niż rok wcześniej. Zysk całej Grupy zamknął się w kwocie 66,7 mln zł - wynika ze sprawozdania finansowego spółki.

Arche Hotel Fabryka Samolotów w Mielnie

Większość pozahotelowych przychodów Grupy pochodzi z działalności deweloperskiej. Grupa wykazuje przychody ze sprzedaży w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność lokali wg ceny sprzedaży. Wynik ten został ukształtowany głównie przez akty notarialne w inwestycjach dopuszczonych do użytkowania w latach poprzednich. Pozostałe przychody Grupy to sprzedaż prefabrykatów, gastronomia, sprzedaż mebli i paliwa na stacjach paliw.

W ubiegłym roku Arche sprzedała 317 lokale w tym 124 lokale mieszkalne i 193 lokali hotelowych. Najwięcej, bo 60, pokoi hotelowych sprzedano w ubiegłym roku w Arche Hotel Poloneza. Po 39 lokali znalazło nabywców w Arche Dworze Uphagena i Arche Sanatorium Milicyjnym w Nałęczowie. 26 pokoi sprzedano w Arche Sanatorium Metalowiec Muszyna, 13 w Arche Klasztor Wrocław, 5 w sprzedanym w tym roku podmiotowi trzeciemu Arche Hotel Gdańsk Lotnisko. Żadnego pokoju nie sprzedano natomiast w ubiegłym roku w Arche Hotel Piła, Arche Hotel Lublin i Arche Fabryka Samolotów Mielno.

Najwyższą średnią cenę sprzedaży m2 pokoju hotelowego Arche uzyskało w Arche Klasztorze Wrocław (15 900 zł netto).

Łącznie w sprzedaży Grupa posiada 1 050 lokali hotelowych i 312 mieszkalnych. Pokoje hotelowe sprzedawane są nabywcom indywidualnym wraz z późniejszą obsługą posprzedażową w ramach autorskiego Programu Arche.

Sytuacja finansowa Grupy

Zadłużenie finansowe netto Grupy Kapitałowej Arche na koniec roku wynosiło 163,30 mln zł, a wskaźnik zadłużenie netto/kapitał własny wyniósł 0,29 wobec 0,28 na koniec 2021 r. Struktura wyszczególnionego zadłużenia w ponad 70 proc. ma charakter długoterminowy, gdyż są to kredyty inwestycyjne obsługiwane z dochodu generowanego przez obiekty hotelowe lub z dochodu generowanego z działalności deweloperskiej, natomiast obligacje do spłaty w roku 2024 wynoszą 25,7 mln zł oraz odsetki 1,4 mln zł.

Dalszy rozwój Arche

W roku 2022 większościowy akcjonariusz spółki rozpoczął odkup akcji od akcjonariuszy mniejszościowych. Cały proces odkupu będzie trwał w kolejnych latach, aż do 2026r. Planowane jest także przeprowadzenie sukcesji biznesu poprzez wprowadzenie majątku Arche S.A. do fundacji rodzinnej.

W tym roku spółka zamierza kontynuować zarówno działalność deweloperską, hotelarsko-gastronomiczną, jak i handlową oraz rozwijać działalność produkcyjną w nowo wybudowanej hali produkcyjnej. Oprócz lokali mieszkalnych i domów budowanych w Warszawie, Łodzi, Ożarowie Mazowieckim i planowanych w Otwocku i Wrocławiu, spółka angażuje się przede wszystkim w prace budowlane przywracające do życia obiekty zabytkowe. Zarząd podtrzymuje, że do 2030r. w Systemie Arche może znaleźć się 100 hoteli. W kolejnych okresach mają zostać ukończone hotele Arche Klasztor Wrocław, Arche Sanatorium Milicyjne Nałęczów, pierwszy etap Arche Fabryka Samolotów Mielno-wieloetapowej inwestycji położonej na Pomorzu pomiędzy jeziorem Jamno a Bałtykiem, gdzie powstaje hotel z ofertą spa i rehabilitacji. W banku ziemi przeznaczonym pod inwestycje hotelowe są grunty w Białymstoku, Drohiczynie, Poznaniu, Krakowie, Muszynie, Bytomiu i Siemianowicach Śląskich.

Do Kolekcji Arche należy obecnie 16 hoteli , obiekt Arche Residence Łódź oraz Sieć Hoteli Rozproszonych – „ Arche Siedlisko” zlokalizowana w Ujnach, Celinach, Typinie, Hopkie, Piłce, Rogaczach, Augustynce, Gorodczynie i Gołubowszczyźnie. Obecnie spółka zarządza 3 447 pokojami i 150 sztukami ecoboxów.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *