„Bezpieczny Hotel” na EURO 2012

Czy branża hotelarska jest przygotowana do przyjęcia rzesz kibiców, z ich skrajnymi emocjami i ekspresją?”, „Jakie przepisy regulują bezpieczeństwo gości hotelowych i ich mienia?”, „Jakie obowiązują procedury, gdy zagrożenie atakiem terrorystycznym gwałtownie wzrasta?” M.in. takie tematy podjęte będą podczas konferencji „Bezpieczny Hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”, która odbędzie się 30 listopada w hotelu Novotel Warszawa Airport.

 

Patronat Honorowy objęli nad nią podsekretarze stanu w ministerstwach Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sportu i Turystyki. Celem konferencji jest zaprezentowanie przez służby zarządzania kryzysowego i porządku publicznego aktualnego poziomu bezpieczeństwa w hotelach i obiektach noclegowych, stanu przygotowań do zabezpieczenia EURO 2012, a także wypracowanie propozycji standardów, pozwalających na osiągnięcie w obiektach hotelowych pożądanego przez wymienione służby poziomu bezpieczeństwa. Zakres tematyczny konferencji dotyczyć będzie bezpieczeństwa gościa i jego mienia w świetle prawa polskiego i UE, stanu bezpieczeństwa w bazie noclegowej w Polsce, zagrożeń związanych z EURO 2012, bezpieczeństwa technicznego i ochrony fizycznej obiektów, bezpieczeństwa sanitarnego, systemów IT, ochrony danych osobowych, procedur na wypadek zagrożenia terrorystycznego, pierwszej pomocy na terenie obiektu (organizacja i wyposażenie), przygotowania pracowników do zachowania się w sytuacjach szczególnych. Problematykę przedstawią m.in. eksperci Biura Ochrony Rządu, Komendy Głównej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Dyrekcji EURO 2012, Polskiej Organizacji Turystycznej. To pierwsza wymiana poglądów na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w hotelach w tak zróżnicowanym gronie. Spotkanie teoretyków, praktyków i decydentów stwarza okazję, by wypracować standardy, które staną się trwałym dorobkiem polskiego hotelarstwa. Celem konferencji jest zaprezentowanie przez służby zarządzania kryzysowego i porządku publicznego aktualnego poziomu bezpieczeństwa w hotelach i obiektach noclegowych, stanu przygotowań do zabezpieczenia EURO 2012, a także wypracowanie propozycji standardów, pozwalających na osiągnięcie w obiektach hotelowych pożądanego przez wymienione służby poziomu bezpieczeństwa. Organizatorami konferencji są Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie. Patronat nad tym wydarzeniem objął HOTELARZ. Więcej informacji na www.konferencja.iwiu.pl


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *