Zrównoważony rozwój w hotelarstwie Orbis S.A. wdraża program PLANET 21

Orbis S.A. wraz z partnerem strategicznym Grupą Accor, starają się łączyć swój rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego i lokalnych społeczności. W tym celu angażują wszystkie hotele i klientów do udziału w nowym, ogólnoświatowym, programie zrównoważonego rozwoju – PLANET 21.


PLANET 21- założenia i cele

Nowa strategia zrównoważonego rozwoju nawiązuje do dokumentu „Agenda 21” – planu działań podpisanego w Rio de Janeiro w 1992 r. – i przypomina nam o najbardziej palących problemach,
z którymi musimy się uporać w XXI wieku. Program PLANET 21 zawiera 21 zobowiązań i tyle samo celów przyjętych wspólnie przez Accor i Orbis S.A., które mają zostać zrealizowane do 2015 r. Należą do nich m.in.: szkolenia dla pracowników w 95% hoteli w zakresie zapobiegania chorobom, promowanie dobrze zbilansowanych posiłków w 80% placówek, stosowanie ekologicznych produktów w 85% hoteli oraz ograniczanie zużycia wody i energii o odpowiednio 15% i 10%  we  wszystkich hotelach.

 

„Kwestia zrównoważonego rozwoju to zintegrowany element naszej filozofii działania i wierzymy,
że dzięki niej zyskujemy  wszyscy: zarówno nasi klienci, partnerzy biznesowi, jak i pracownicy, a co najważniejsze środowisko naturalne i społeczności lokalne, w których prowadzimy działalność. Orbis S.A. stawia sobie za cel bycie liderem w branży hotelarskiej w Polsce w obszarze CSR poprzez wyznaczanie wzorców i promowanie dobrych praktyk” -
mówi Laurent Picheral Prezes i Dyrektor Generalny Orbis S.A.

 

Jednym z priorytetowych obszarów programu PLANET 21 jest zdrowie. W ramach realizacji przyjętych celów hotele będą dostosowywały swoje menu, aby uwzględniały posiłki przygotowane z produktów lokalnych, sezonowych i wytworzonych ekologicznie oraz z poszanowaniem zasad Fair Trade. Hotele są zachęcane do podejmowania indywidualnych inicjatyw i wspomagają lokalne instytucje, działające na rzecz dzieci i zwierząt.

 

Nowa strategia PLANET 21 obejmuje także program informowania gości i zachęcania ich do czynnego uczestnictwa w tego typu działaniach. Począwszy od dokonywania rezerwacji, przez pobyt w hotelu, aż po obsługę w restauracji, do klientów będą docierać różnorodne komunikaty edukacyjne, zachęcające do aktywnego udziału w akcjach prowadzonych przez dany hotel.

Osiągnięcia Orbis S.A. w zakresie CSR

Do tej pory Grupa Hotelowa Orbis była już aktywna w zakresie prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu. Podjęto współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie  CSR, przede wszystkim odpowiadając na bieżące potrzeby lokalnych społeczności i chroniąc miejscowy ekosystem. Jednym z przejawów takiej współpracy jest wsparcie dla Fundacji MaMa, która  umożliwia matkom wykluczonym społecznie podjęcie pracy zarobkowej, dzięki stworzeniu spółdzielni socjalnej.

Kolejnym przykładem jest program „Zarządzanie różnorodnością pokoleń”, którego celem jest edukowanie pracowników
i przekazanie im praktycznych wskazówek współpracy w zespołach o zróżnicowanej strukturze wiekowej. Oprócz tego Grupa Hotelowa Orbis nawiązała współpracę i prowadzi szereg projektów z takimi organizacjami jak: Krajowe Centrum ds. AIDS, Fundacja CZE NE KA, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie „Razem z dzieckiem”, czy Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom.

 

Negatywny wpływ na środowisko naturalne jest kontrolowany i systematycznie redukowany dzięki programowi operacyjnemu OPEN, który umożliwia zarządzanie efektywnością energetyczną, zużyciem wody i segregacją odpadów we wszystkich obiektach Grupy Hotelowej Orbis.

 

 

Wyniki osiągnięte przez Grupę Hotelową Orbis w 2011 roku

 

Obszar

2011

Oszczędność energii

13%

Oszczędność wody

11,1%

 

-"Odpowiedzialna firma to taka, która jest świadoma swojego wpływu na pracowników, klientów oraz  partnerów biznesowych i stara się postępować etycznie, mierzy swoje oddziaływanie na środowisko naturalne. Planowanie działań, ich zgodność ze strategią biznesową oraz łączenie się w inicjatywy ponadbranżowe dla promowania dobrych praktyk CSR sprawia, że zrównoważony rozwój nabiera w Polsce realnych kształtów. Działania Orbis S.A. mogą być wzorem do naśladowania dla całej branży. To Orbis S.A. był jednym z inicjatorów podpisania Karty Różnorodności w Polsce, a to krok milowy dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu”- mówi Mirella Panek-Owsiańska Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

 

Od 1994 r., kiedy powstał dział . ochrony środowiska, grupa Accor podjęła liczne kroki na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, ograniczenia zużycia wody i energii oraz zmniejszenia negatywnego wpływu hoteli na środowisko naturalne. Intuicyjne i okazjonalne działania w odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju to stanowczo za mało, dlatego Accor przeprowadził dwa pionierskie, międzynarodowe badania. W 2011 r. zbadano tzw. „ślad ekologiczny grupy”, dzięki czemu udało się dokładnie zmierzyć główne źródła zanieczyszczeń, określić priorytetowe działania i wskazać nowe wyzwania. Pracę tę poprzedziło badanie dotyczące aktualnych oczekiwań klientów międzynarodowych hoteli, które wykazało, że zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru zarówno dla turystów, jak i przedstawicieli biznesu.

 

Dzięki programowi PLANET 21 Orbis S.A. wraz z Accor potwierdzają swoje dążenia do wprowadzenia nowoczesnych zmian w branży hotelarskiej, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, przez zmobilizowanie do działania pracowników, gości i partnerów biznesowych.

 

 


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *