Rodowa rezydencja von Blücherów

Historia Pałacu w Krobielowicach na Dolnym Śląsku sięga XV wieku, kiedy okoliczne tereny wraz z niewielkim dworkiem obronnym przejął w posiadanie Klasztor Praemonstratensów. Do dziś gotyckie fragmenty budowli zachowały się w postaci dwóch pomieszczeń piwnicznych o kolebkowych kamiennych sklepieniach.
Skromną budowlę zastąpiono murowanym dworem w XVI wieku nadając mu renesansowy charakter. W 1699 roku opat Karl Keller podjął program rozbudowy dworu zadaszając trzy nowe skrzydła, które łącząc się z renesansowym utworzyły prawie kwadratowy dziedziniec. W efekcie rozbudowy uzyskano obszerną, wygodną rezydencję typu pałacowego.


Klasztor władał Krobielowicami aż do 1810 roku, kiedy to dla zaspokojenia olbrzymich potrzeb finansowych państwa pruskiego będących rezultatem niepomyślnych wojen z Napoleonem król Fryderyk Wilhelm III przeprowadził sekularyzację dóbr kościoła katolickiego w Prusach. W kilka lat później zaczął się w dziejach wsi okres, który przyniósł jej dużą sławę. Stało się to za sprawą decyzji króla, darowującego tutejsze dobra za wybitne zasługi dla Prus, feldmarszałkowi Gebhardowi von Blücher - zwycięzcy spod Waterloo. W dowód wdzięczności Fryderyk Wilhelm III mianował go księciem von Wahlstatt (dzisiejsze Legnickie Pole pod Legnicą) i podarował liczne dobra w okolicach Wrocławia. Blücher zmarł w krobielowickim pałacu 12 sierpnia 1819 roku po upadku z konia podczas powrotu z towarzyskiego spotkania w sąsiedniej wsi, tuż przed rozpoczęciem dorocznych, jesiennych manewrów armii pruskiej. Stąd też w pogrzebie wziął udział Fryderyk Wilhelm III z synami i liczni wyżsi dowódcy, a łącznie (głównie wojsko) około 20 tys. osób.

Tutejsze dobra należały do rodziny von Blücher do 1945 roku, kiedy to po włączeniu Śląska do Polski majątki niemieckie zostały przejęte przez nowo utworzone zarządy, późniejsze państwowe gospodarstwa rolne. Urządzono tu mieszkania dla pracowników miejscowego gospodarstwa, stopniowo po 1970 roku opuszczane w wyniku wybudowania nowych bloków mieszkalnych. W drugiej połowie lat 70. pałac był niezamieszkany i zaczął popadać w ruinę.

Jednakże opaczność czuwała nad Pałacem. W dalekiej Nowej Zelandii mały chłopiec Christopcher Vaile słyszał od swojej mamy o tym, iż pochodzi od Blücherów w linii angielskiej, wujkiem był hrabia Potocki, a w środku Europy znajduje się część rodzinnej historii. Kiedy był już dorosły, a czas polityczny w Polsce uległ zmianie, w 1991 roku zjawił się i kupił ruiny za własne zarobione dolary, wyremontował i w roku 1996 pałac rozpoczął działalność jako hotel i restauracja. Najokazalszym wydarzeniem w odbudowanym pałacu stał się ekumeniczny ślub we wrocławskiej katedrze w maju 1996 roku hrabianki Tatiany Christiany Rochedii de Weck ze Szwajcarii, której matka, z domu von Blücher, urodziła się w Krobielowicach, z holenderskim ewangelikiem Hubertem Lance Huet. Wśród licznych gości spośród europejskiej arystokracji, którzy następnie bawili się w pałacu, byli m.in. Jan, Stanisław i Aleksander Lubomirscy, ciotka panny młodej Sakantula Blücher von Wahlstatt, wnuk ostatniego króla Egiptu Sacha Orloff, wnuczka ostatniego króla Włoch Elisabeth Balkany i ks. Charlotta Potocka. W roku następnym na zaproszenie właściciela bawił tu jego szkolny kolega książę TuPouTo'a, następca tronu królestwa Tonga i zarazem minister spraw zagranicznych tego państwa z południowego Pacyfiku. Była to jego nieoficjalna wizyta w Polsce.

W swej dzisiejszej formie pałac reprezentuje założenie czteroskrzydłowe na planie zbliżonym do kwadratu. Wewnątrz znajduje się brukowany dziedziniec otoczony dwukondygnacyjną oszkloną galerią z arkadami. Całość nakrywa wysoki dach z obszernym poddaszem. Mieszczą się tu pokoje gościnne i klubowe. Niemal pod całym budynkiem rozciągają się pomieszczenia piwniczne o różnej wielkości, przeważnie o atrakcyjnych sklepieniach. Obecnie Pałac Krobielowice, który położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolnej Bystrzycy, stał się atrakcyjnym miejscem do przeprowadzania szkoleń, eventów, imprez integracyjnych, imprez plenerowych oraz uroczystości weselnych. Pałac Krobielowice leży tylko 10 km od magicznej góry Ślęża, która swoją energią powoduje wyjątkową aktywność zjawisk nadprzyrodzonych - duch felmarszałka Blüchera przesiadujący w odrestaurowanej XV-wiecznej winiarni, a także jak to bywało onegdaj, po hucznych imprezach w Pałacu okoliczna ludność ogląda tzw. przemarsz wojsk pruskich zdążających pod Waterloo, co wywołuje zrozumiały lęk i konsternację.PAŁAC KROBIELOWICEWłaściciel: CHRISTOPCHER VAILE
Miasto: Krobielowice 21, Adres: 55 - 080 Kąty Wrocławskie
Kategoria przyznana: 0,
Kategoria przyszła: 3
Liczba pokoi: 25,
Liczba miejsc noclegowych: 55
Liczba lokali gastronomicznych: 2,
Liczba miejsc gastronomicznych: 50
Liczba sal konferencyjnych: 5,
Liczba miejsc w salach konferencyjnych: SPA: SAUNA, POLE GOLFOWE Sieć: NIE Liczba zatrudnionych: 19

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *