Nocne przejęcie zakopiańskiego hotelu Litwor

W nocy z soboty na niedzielę ponad 20 ochroniarzy zajęło budynek zakopiańskiego hotelu Litwor. Małgorzata Chechlińska, która wybudowała obiekt i nim zarządza, twierdzi, że działania te są bezprawne i stoi za nimi Zygmunt Solorz-Żak, jeden z najbogatszych Polaków – informuje „Tygodnik Podhalański”.

„Hotelarz” już w październiku ubiegłego roku pisał, że zakupem innego obiektu Grupy Trip, hotelu Belvedere zainteresowany jest miliarder, którego majątek szacuje się na niemal 10 mld zł, właściciel Polsatu Zygmunt Solorz-Żak. Kwota transakcji oscylować miała w granicach 50 milionów złotych. Wtedy Grupa Trip przesłała do naszej redakcji dementi, ale okazuje się, że hotel ostatecznie zmienił właściciela, a Małgorzata Chechlińska twierdzi, że cała akcja jest niezgodna z prawem i stoi za nią Zygmunt Solorz. W nocy na miejscu byli policjanci. Od rana w oknach hotelu, który mieści się 100 metrów od Krupówek widnieją napisy: "przepraszamy obiekt nieczynny do odwołania". Ze środka wychodzą goście z walizkami, a włodarze hotelu relokują ich do innych swoich obiektów . Teraz w innych swoich obiektach wyszukuje im noclegi. Goście są zdziwieni, ale nie mają większych pretensji. Z walizkami od rana opuszczają hotel. Do środka nie można wejść. Wszystkie drzwi strzeżone są przez ochroniarzy. Jak wcześniej informowaliśmy na łamach „Hotelarza” istniejąca od 1990 roku Grupa Trip przeżywa poważne problemy finansowe. W lipcu ub. roku Sąd Rejonowy w Łodzi na wniosek PKO BP ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Park Edukacji SA (poprzednio Hotel Ossa Grupa Trip SA), obejmującą likwidację majątku dłużnika i wyznaczył syndyka masy upadłościowej. Wcześniej bank PKO BP wystawił na sprzedaż warte ponad 162 mln zł wierzytelności hotelu zabezpieczenone m.in. hipoteką na 258 mln zł za nieruchomości hotelu Ossa, a także pozostałych obiektów Grupy w tym Belvedere, kwalifikując je do kategorii ryzyka „stracone”. Cztery lata temu Grupa Trip odkupiła udziały w hotelu Belvedere od przedsiębiorcy z branży rybnej - Dariusza Bobińskiego. Za jego 50 procent akcji Chechlińska i jej życiowy partner Grzegorza Krzanik zapłacili 31 mln złotych, z czego aż 20 mln pochodziło z kredytu. Po tej transakcji para miała już 75 proc. udziałów w zakopiańskim obiekcie. Hotel został rozbudowany do 175 pokoi. Zaledwie kilka miesięcy po jej zakończeniu, w grudniu 2013 roku częściowo spłonął. Trzeba więc było wydać kolejne miliony na odbudowę. Długi Grupy Trip zaczęły się nawarstwiać i z początkiem tego roku sięgnęły ponad 120 mln złotych. Poniżej w całości oświadczenie drugiej strony sporu:   OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA HOTELU LITWOR W ZAKOPANEM SPóŁKI MODRZEJEWSKI I WSPóLNICY SP.K.   Aktualny właściciel Hotelu „Litwor” w Zakopanem (Krupówki 40, 34-500 Zakopane) - Spółka Modrzejewski i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296962 („Właściciel”), niniejszym oświadcza, iż ze względu na poważne nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Hotelu „Litwor”, stwierdzone m.in. Protokołem ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem z dnia 4 lipca 2017 r. oraz w związku z decyzjami Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem z dnia 19 lipca 2017 r. (znak sprawy PZ.5581.103.2017), powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w budynku Hotelu „Litwor”, zmuszony jest do natychmiastowego zamknięcia hotelu „Litwor”. Zamknięcie hotelu „Litwor” jest niezbędne w celu niedopuszczenia do narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz związanej z tym odpowiedzialności cywilnej i karnej. Jednocześnie, Właściciel pragnie zaznaczyć, iż wzywał dzierżawcę hotelu „Litwor” – spółkę Centrum Kongresowe Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 35/14, powiązanej z Grupą TRIP, do doprowadzenia nieruchomości hotelu „Litwor” do stanu niezagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu oraz zgodnego z prawem lub do zaprzestania prowadzenia działalności w obiekcie hotelu „Litwor”. Ponadto, spółka Centrum Kongresowe Plus Sp. z o.o. co najmniej od 2016 roku była świadoma istnienia w budynku Hotelu Litwor nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a mimo to nie podjęła żadnych skutecznych czynności w tej kwestii. W związku z brakiem podjęcia odpowiednich działań przez Centrum Kongresowe Plus Sp. z o.o., Właściciel wypowiedział zawartą ze spółką Centrum Kongresowe Plus Sp. z o.o. umowę dzierżawy z dnia 31 października 2015 r. oraz wezwał do zwrotu Właścicielowi przedmiotu dzierżawy – hotelu „Litwor”. Spółka Centrum Kongresowe Plus Sp. z o.o. nie podjęła żadnych działań zmierzających do naprawienia zaistniałych nieprawidłowości i doprowadzenia nieruchomości hotelu „Litwor” do stanu niezagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu oraz zgodnego z prawem, jak również nie podjęła żadnych działań w celu dobrowolnego przekazania Właścicielowi hotelu „Litwor” po rozwiązaniu umowy dzierżawy, w związku z czym przymusowe przejęcie obiektu hotelu „Litwor” i jego natychmiastowe zamknięcie w celu doprowadzenia go do stanu zgodnego z prawem było konieczne i niezbędne.  

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *