Fotograficzna opowieść o hotelu

Hotel "Rzeszów" był symbolem luksusu, oczkiem w głowie socjalistycznych władz. Tu bywali: Gierek, Wałęsa i Honecker, a także Michał Bajor czy Czerwone Gitary. To tutaj w nocnym klubie, tzw. piekiełku, odbywały się imprezy, o których do dziś krążą legendy. Pretekst do wszelkich wspomnień stanowi wystawa „Hotel Rzeszów - znikający symbol z czasów PRL". Zo­stała ona otwarta 3 bm. w Galerii Fotografii Miasta Rze­szowa. Do obejrzenia jest bli­sko 200 prac. Wśród nich są te, które opowiadają o wiel­kiej budowie socjalistyczne­go kolosa, o czasach jego świetności, i te ubiegłorocz­ne, z posępnym obrazem je­go destrukcji.

Źródło: SUPER NOWOŚCI(2008-03-05) str.: 12

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *