Rusza Metropolis na Podzamczu

Ostatni niezabudowa­ny kwartał na szcze­cińskim Podzamczu ma już swoją wizję. Woje­wódzki konserwator zabyt­ków pozwolił na budynek wielofunkcyjny, wielopozio­mowy, z możliwością budo­wania podziemnych garaży. Znajdą się tu między inny­mi: apartamenty, luksuso­wy hotel, sale wystawienni­cze, konferencyjne, centrum odnowy biologicznej SPA. Inwestycję poprowadzi fir­ma Status Invest ze Szczeci­na. Będzie „spinać" inwesty­cję finansowo. Wcześniej myśleliśmyo rozpisaniu konkursu na projekt architektoniczny. Jednak obecnie wydaje nam się on mało przydatny. Kon­cepcję już mamy, nie może­my więc wywarzać już otwar­tych drzwi. Teraz musimy dobrać takiego partnera, któ­ry przygotuje projekt na mia­rę naszych oczekiwań i wizji. Ze swoim „Metropolis" chce­my wpisać się w markę Szczecina - „Floating Gar­den" - zapewnia Mariusz Je­znach.

Źródło: GŁOS SZCZECIŃSKI(2008-05-29) str.: 1

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *