W przyszłym roku Polonia odzyska gwiazdki

Nareszcie zakończy się remont fasady zabytkowego pałacu przy skrzyżowaniu ul. Narutowicza i Kilińskiego w Łodzi. Właściciel hotelu, firma Centrum Hotele, odnawia nie tylko swoje budynki, ale i wizerunek. Remont elewacji wzniesionej w la­tach 1910-1912 Polonii zakończy się na przełomie października i listopa­da. Prace rozpoczęły się jeszcze w marcu 2006 roku. Jednak na wie­le miesięcy zostały przerwane, zakończy je inny wykonawca - przedsię­biorstwo budowlane Torbud. - Możemy uczyć na tym przykła­dzie innych, jak nie należy pewnych rzeczy robić. Jesteśmy na końcu za­mykania sądowego konfliktu z po­przednim wykonawcą - firmą Agis-Bau. Współpraca nie przebiegała poprawnie, ani z jednej, ani z drugiej strony- mówi Radosław Łuczak, prezes zarządu Centrum-Hotele Sp. zo.o. W planach firmy jest jeszcze za­budowanie podcieni, w których ma powstać restauracja i kontynuacja remontu wnętrz. - W nowym roku odzyskamy utracone dwie gwiazd­ki, ale mamy apetyt na więcej. Nadal będziemy podnosili standard hote­lu - zapowiada prezes spółki. Remont fasady skończył się z ko­lei w innym z zabytkowych budynków należących do Centrum-Hotele. Przy­brudzona elewacja hotelu Savoy to już tylko wspomnienie. Fasada na parte­rze została wyłożona kamieniem. Pra­cownicy firmy konserwatorskiej Mosaicon odrestaurowali kute balkony na wyższych piętrach, detale archi­tektoniczne, tynki i balustrady. Jak no­wa wygląda też okrągła dekoracja nad wejściem z witrażem w środku i mo­tywem dwóch pawi wyrzeźbionych w blasze.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - ŁÓDŹ (2008-09-04) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *