Hotelarze przegrali licytację

Wczorajsza licytacja w ratuszu trwała tylko kilka minut. Dział­kę u zbiegu ulic 1-Maja i Dubois kupił Bogusław Chwaliński, właściciel salo­nu forda W pokonanym po­lu zostawił cztery fir­my. Za działkę zaoferował ponad 3 mln zl. - Jeszcze nie wiem, co na niej powstanie, ale na pewno nie hotel - mówił tuż po licytacji Chwaliński, któ­ry w ubiegłym tygodniu przelicytował wszystkich tak­że w przetargu na działkę na Malince. Ratusz już od ubie­głego roku zapo­wiadał powstanie hotelu. Zrobiono spo­ro, aby ściągnąć in­westora. Ale teraz ca­ła praca może pójść na marne. A to dlate­go, że urząd nie pro­wadzi spójnej polity­ki przestrzennej. Sprzedaje grunt, anie dba o to, aby przygoto­wać plan z zapisem, że może tam stanąć tylko hotel. Wówczas nie by­łoby tak ważne, kto i za ile kupuje ziemię, a miasto na pew­no wzbogaciłoby się o nowy hotel.

Źródło: NOWA TRYBUNA OPOLSKA (2008-09-10) str.: 8

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *