Hotel i SPA w parku na Węglinie

XIX-wieczny pałacyk Węglińskich ma stać się recepcją dużego kompleksu hotelowo-restauracyjnego. Najpierw jednak prywatny in­westor musi uzyskać zgodę konser­watora. Park na Węglinie już zaczyna się zmieniać. W 2004 r. kupił go przed­siębiorca z Poniatowej. Na razie ogro­dził teren stylowym, kutym parka­nem. Jednak jego plany sięgają da­lej. Zamierza odnowić pałacyk, a w parku wybudować zespół hote­lowy z salonem SPA. Wojewódzki konserwator za­bytków Halina Landecka potwier­dza plany inwestora i dodaje: - Pra­ce renowacyjne jeszcze się nie za­częły. Historia pałacyku jest długa. Na­leżał do rodziny Węglińskich. Po II wojnie światowej park i zabudowa­nia przejęło państwo. W dworku urządzono mieszkania komunalne. Za prezydenckiej kadencji Pawła Bryłowskiego lokatorzy zostali wy­kwaterowani. Przez lata budynek stał opuszczony i niszczał, aż kupił go biznesmen.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - LUBLIN (2008-09-27) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *