Zamiast mieszkań hotel i parking pod ziemią

Hotel i podziemny parking, do tego restauracja i sale ban­kietowe. Taki pomysł na zago­spodarowanie zabytkowej ka­mienicy przy ulicy Dąbrow­skiego 42 ma miasto. Ale można mieć lepszy. Wystarczą 3 miliony złotych i przekona­nie urzędników, że zabytkową kamienicę można zagospoda­rować jeszcze bardziej atrak­cyjnie. Jak? Odpowie na to konkurs, który miasto właśnie ogłosiło. W końcu po prawie czterech latach zabytkowa kamienica przy ulicy Dąbrowskiego 42 ma szansę na to, by zacząć tętnić życiem. Wcześniej w budynku znajdowały się mieszkania ko­munalne. Dom został jednak objęty programem rewitaliza­cji (w pierwszym jego etapie). Stąd z biegiem czasu kamienica opustoszała (mieszkań­ców wyprowadzono do lokali zamiennych). Prace remon­towe szybko jednak pokazały, że o ponownym remontowa­niu mieszkań w tymbudynku nie może być mowy. Drew­niana konstrukcja i fatalny stan techniczny, a co za tym idzie, olbrzymie koszty spowo­dowały, że miasto odstąpiło od koncepcji urządzania w ka­mienicy lokali komunalnych. - Budynek ma konstrukcję szachulcową. Praktycznie od fundamentów cały musiał zo­stać zaimpregnowany. Udało się go odrestaurować od pod­staw aż po sam dach - wyjaśnia Piotr Puszczykowski, p.o. dy­rektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Pozna­niu. - Wewnątrz jest odtwo­rzona drewniana klatka scho­dowa, która została już zabez­pieczona przed przyszłymi pracami na poszczególnych kondygnacjach. Teraz miasto ogłosiło prze­targ na zagospodarowanie tego obiektu. Mogą się do niego zgłaszać osoby, które mają cie­kawy pomysł na samą kamie­nicę i tacy, którzy oprócz zago­spodarowania samego bu­dynku, chcieliby na przykład wybudować tuż za nim motel i garaż podziemny. - Jest na to miejsce. Nie chcemy się ograniczać tylko do wynajęcia samej kamienicy. Tuż za nią, na działce można postawić hotel na około 20 po­koi i zbudować podziemny par­king na 20 do 30 miejsc dla sa­mochodów. Z kolei część piw­niczną frontowej kamienicy można zagospodarować na za­plecze gastronomiczne, parter i piętro na sale bankietowe, a poddasze na przykład na biura czy administrację. Dajemy możliwość wyboru najmu ka­mienicy z budową hotelu lub bez -dodaje Puszczykowski.

Źródło: POLSKA - GŁOS WIELKOPOLSKI (2009-01-17) str.: 11

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *